دکتر شفیع آبادی

 

مقالات بین المللی خارج از کشور

ردیف

عنوان مقاله

1

"Classification of attacks Cross-Site Scripting (XSS) and Compared in Terms of attack Methods", 5th International Conference on Computer Science, Electrical and Electronic Engineering, Malaysia

2

Mohammad Hossein Shafiabadi, F. S., Ahmad Mahmoudishourabi (2017). "Classification of brain tumors ( Based ) On Noise-reduced MRI by Non Local PCA." International Journal of Latest Research in Engineering and Technology 3(10): 60-69.

3

Mehrabani, Y. S. and M. H. Shafiabadi (2017). "A novel high-performance and reliable multi-threshold CNFET full adder cell design." International Journal of High Performance Systems Architecture 7(1): 15-25.

4

Shafiabadi, M. H. and Y. S. Mehrabani (2016). "A Novel Ultra Low-Power 10T CNFET-Based Full Adder Cell Design in 32nm Technology." Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) 8(9): 25-30.

5

"Predict Actual Customer’s Credit Rating of Banks Using the Ant Colony Algorithm and Artificial Neural Network and Logistic Regression", 3th International Conference in Management, Turkey

6

Shafiabadi, M. and Y. S. Mehrabani (2015). "Symmetrical, Low-Power, and High-Speed 1-Bit Full Adder Cells Using 32nm Carbon Nanotube Field-effect Transistors Technology." International Journal of Engineering-Transactions A: Basics 28(10): 1447.

7

Shafiabadi, M. H., et al. (2013). "Synchronization of Two Different Chaotic Neural Networks with Unknown Time Delay Using Time-Scale Separation Technique."

8

Shafiabadi, M. H., et al. (2012). "Feedback Error Learning using Laguerre-based Controller to Control the Velocity of an Electro Hydraulic Servo System."

9

Rasol HabibZade Shojaei, M. J., Sayyid Mohsen Houshyar, Mohammad Hossein Shafiabadi, Amir Reza Zare Bidaki (2012). "Using ANFIS Method For Modeling Of High Chromium Alloy Wear In Phosphate Laboratory Grinding Mill." Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6: 167-174.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف

مشخصات مقاله کنفرانسی

سال

۱

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران، "افزایش طول عمر شبکه رادیو شناختی با روش خوشه بندی"، دوازدهمین سمپورپزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی

۱۳۹۶

۲

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"بررسی معماری چند جانبه برای انتقال داده در شبکه رادیوشناختی"، سومین کنفرانس بین المللی در برق الکترونیک و کامپیوتر

۱۳۹۶

۳

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"بررسی مکانیزم های امنیتی در برابر حمله sybil"، سومین کنفرانس بین المللی برق، الکترونیک و کامپیوتر

۱۳۹۶

۴

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"بررسی راهکار های امنیتی د ر شبکه های حسگر بی سیم"، نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

۱۳۹۶

۵

علیزاده فرد، فاطمه؛ محمد حسین شفیع آبادی و فاطمه صف آرا، "ارایه مدل ترکیبی برای ارزیابی اعتبار مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم های داده کاوی"، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران

۱۳۹۵

۶

صفرخانی، فرشته؛ سیده لیندا طاهایی و محمد حسین شفیع آبادی، "شناسایی حمله حفره خاکستری و سیاه با استفاده از بسته کنترل در MANET"، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران

۱۳۹۵

۷

سلیمانی، فایزه؛ مریم سلیمانی و محمد حسین شفیع آبادی، "ایمنی در شبکه های بی سیم ادهاک"، اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، کرمان

۱۳۹۵

۸

آقاخانی، امیررضا و محمد حسین شفیع آبادی، "مکانیسم تحریک همکاری در شبکه های حسگر بی سیم"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی، اردبیل

۱۳۹۵

۹

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"پیاده سازی امنیت انتقال اطلاعات در بانکداری بر خط"، کنفرانس بین المللی مهندسی برق

۱۳۹۵

۱۰

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"ارائه مدل ترکیبی برای ارزیابی اعتبار مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم های داده کاوی"، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر

۱۳۹۵

۱۱

محمد حسین شفیع آبادی و همکاران،"ارائه الگوریتم بهبود یافته از طریق کلاس بندی در لایه دسترسی به رسانه به منظور افزایش کیفیت سرویس در شبکه های اقتضایی"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر

۱۳۹۵

۱۲

shafiaabadi, m. h., et al. (1383). new methods to reduce energy and area in synchronous circuits following the decomposition stage. دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, انجمن کامپیوتر ایران.

۱۳۸۳

۱۳

Saleh, et al. (1382). Synthesis Tool for Asynchronous Circuits Based on PCFB and PCHB. نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, دانشگاه صنعتی شریف.

۱۳۸۲

تالیفات محمد حسین شفیع آبادی

ردیف

نوع تالیف

عنوان

ناشر

سال نشر

زبان

۱

کتاب

داده کاوی و پیاده سازی در متلب

دیباگران تهران

۱۳۹۶

فارسی

۲

کتاب

مطالعه موردی در رابطه با مهندسی نرم افزار

ندای کارآفرین

۱۳۹۶

فارسی

تحصیلات تخصصی محمد حسین شفیع آبادی

ردیف

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع

سال

۱

معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکترای تخصصی

۱۳۸۷-تاکنون

۲

معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۳

سخت افزار کامپیوتر

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی

۱۳۷۶-۱۳۸۰

سوابق شغلی و تخصصی محمد حسین شفیع آبادی

ردیف

نوع سابقه

عنوان سابقه کاری

سال

۱

تدریس دانشگاهی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۱۳۸۴-۱۳۸۸

۲

تدریس دانشگاهی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

۱۳۸۵-۱۳۹۲

۳

تدریس دانشگاهی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۲-۱۳۹۶

۴

تدریس دانشگاهی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۱۳۹۲-۱۳۹۶

۵

سابقه کار دانشگاهی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1396-1383