ICT

معرفی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT یافناوری‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

خب بریم سر اصل مطلب 

توانمنديهاي دانش آموختگان : دانشجویان بعد از اتمام تحصیل چه توانایی هایی باید داشته باشند
– دوره كارشناسي ICT  به منظور احراز توانايي هاي زير برنامه ريزي شده است و فارغ التحصيلان اين دوره مهارتها و آمادگي هاي زير را بدست خواهند آورد
– 
نصب ، راه اندازي و بهره برداري سيستم هاي مخابراتي در بخش هاي مختلف ICT  و شبكه هاي ICT كشور در سطح كارشناسي و ارتقاء دانش فني در محيط كار
– 
تنظيم و اجراي برنامه هاي دوره اي سيستمهاي ICT  كشور و صدور دستورالعمل هاي فني مورد نياز 
– 
سرپرستي كاردان هاي IT و ICT  در زمينه هاي مختلف و تنظيم برنامه آموزش دوره اي براي ارتقاء دانش فني آنان در محيط كار .
– 
تجزيه و تحليل مشكلات فني كار وتنظيم گزارشات فني و ارزيابي كمي و كيفي امكانات شبكه هاي ICT  ايران ارائه طرحهاي نوين و تحقيقاتي در زمينه استفاده جامع تر از امكانات ICT  موجود و احرازي تكنيكهاي نو مطابق با استانداردهاي جديد در زمينه هاي تخصصي 
– 
مستند كردهن تجارت كاري تجزيه و تحليل و بكارگيري آنها در بهره وري از امكاناتICT  موجود در كشور  
مشاغل قابل احراز :
1- كارشناس تجهيزات مخابراتي 
2- 
كارشناس نصب راه اندازي و نگهداري سيستم هاي مخابراتي 
3- 
كارشناس بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي  

تاریخچه رشته تحصیلی ICT در ایران 

رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 1385 برای اولین بار در دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع به تدریس شده‌است. و بلاخره برنامه درسی کارشناسی “مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT” با ده گرایش در جلسه روز 25/6/87 شورای برنامه ریزی آموزش و درسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب نهایی رسید. این برنامه برای رفع نیازهای تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این وزارتخانه طراحی و تدوین شده و با تأئید گروه صنعت به دبیرخانه شورا ارسال شده بود.این رشته در واقع رشته‌ای مهندسی، مدیریتی و میان رشته‌ای بین مهندسی مخابرات و کامپیوتر و صنایع بوده و بیشتر مبحث آن در زمینه شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی است و بسیاری از دروس آن‌ها مشترک در این سه رشته است . این رشته به فناوری اطلاعات نیز نزدیک است و دروس مشترک دارند.وزارت علوم این رشته را در 10 گرایش به تصویب رسانده  و دانشگاه جامع نیز این رشته را در سال 1389 با عنوان «مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» در دفترچه خود قرار داده‌است، و از همین سال دانشگاههای امیرکبیر، شریف، علم و صنعت و تهران نیز کارشناسی ارشد این رشته را در گرایشهای مختلف دایر کردند، این رشته از سال 1391 داری دوره دکتری در پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز میباشد. آن چه در این رشته در مورد اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد، روش صحیح انتقال داده‌است و در اصل پروتکل‌های ارتباطی و روش صحیح ذخیره دادگان در مدیریت شبکه‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این رشته در مواردی همچون آموزش و تجارت اهمیت زیادی دارد، چرا که توانایی این را دارد که یک سیستم جدید را ایجاد کند که هر فرد بتواند با بهره‌گیری از آن راحت‌تر به اطلاعات دستیابی پیدا کند.این برنامه جهت آموزش مهندسینی طراحی شده که بتوانند نیازهای تخصصی تعداد زیادی از مشاغل مرتبط با تکنولوژی ICT را برآورده نمایند. این رشته برای ده طیف از متصدیان مشاغل مهندسی، مدیریتی و طراحی در وزارت ارتباطات با همکاری مشترک بین این وزارتخانه و وزارت علوم تدوین شده است. اولین گروه فارغ‌التحصیلان این رشته نیز از سال 90 وارد بازارکار و قسمتهای مختلف مخابراتی کشور در زمینه‌های فنی و مدیریتی شده‌اند. از سال ۱۳۸۸ نیز این رشته به صورت پایلوت میان دانشگاههای روزانه ایران تدریس شده است

سرفصل رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

.