آقای سربازی

مشخصات فردي

 نام: محمد مهدي

 نام خانوادگي: سربازي

 سوابق تحصيلي


1385- 1388

مهندسي هوافضا (مهندسي فضايي)

مقطع: کارشناسي ارشد (فارغ التحصيل با کسب رتبه اول)

شهر محل اخذ : تهران

عنوان پايان­نامه: طراحي کنترلر PID براي يک ماهواره­بر تک مرحله­اي با استفاده از الگوريتم تکاملي

استاد راهنما: دکتر عليرضا نوين­زاده

استاد مشاور: دکتر سيد حسين پورتاک­دوست

1380- 1385

مهندسي مکانيک(حرارت و سيالات)

مقطع: کارشناسي

شهر محل اخذ : شاهرود

عنوان پايان­نامه: تحليل و طراحي بويلر لوله آبگذر

استاد راهنما: دکتر محمد شاهمردان

سوابق پژوهشي


 • بررسي پارامترهاي موثر بر طراحي موتور سوخت جامد
 • کنترل سيستم هاي فضايي با استفاده از روش هاي PID و LQR
 • طراحي کنترلر PID براي موشک کروز و پدافند هوايي
 • طراحي برنامه هدايت فعال براي موشک حامل ماهواره
 • بکارگيري شبکه عصبي در سيستم هاي کنترل ماهواره
 • کاربرد الگوريتم ژنتيک در حل معادلات غير خطي
 • شبيه سازي قوانين هدايت موشک هاي پدافند هوايي
 • بررسي و تحليل کاربرد مواد کامپوزيتي در صنعت هوافضا
 • طراحي پرتفوي بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيک
 • طراحي مسير بهينه هواپيماي بدون سرنشينUAV
 • حل معادلات جريان آشفته در کانال هاي رو باز با استفاده از روش الگوريتم تکاملي
 • ارائه يک مدل رياضي براي بررسي وضعيت تخلفات ساختماني در منطقه 1 تهران
 • طراحي مفهومي موتور و سازه يک موشک حامل ماهواره تک مرحله اي

سوابق کاري


 • مدرس دروس تخصصي رشته الکترومکانيک در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 • مدرس موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ايوانکي
 • مدرس گروه شهرسازي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رباط کريم
 • همکاري با پژوهشگاه فضاي دانشگاه صنعتي شريف
 • همکاري با پژوهشگاه فضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
 • مدير آموزش و عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي آرادان
 • مدیر مسوول دفتر طراحی ساختمان پاد پارس

مقالات (چاپ شده)


 • ابراهيم عباسي، مهدي ابوالي، محمد مهدي سربازي،" انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيک NSGA-2"، مجله علميپژوهشي مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، شماره زمستان، 1390.
 • Hassan Hassanabadi , Ali Akbar Rajabi , Saber Zarrinkamar and Mohammad Mehdi Sarbazi; “Spectrum of Exciton in a Quantum Wire”, Few-Body System

45:71-76, Springer-Verlag 2009

 • محمد مهدي سربازي، عليرضا نوين زاده و فرشاد پازوکي،" بکارگيري الگوريتم ژنتيک چند هدفه به منظور طراحي کنترلر براي ماهواره­بر تک مرحله"، مجله علمي – پژوهشي مهندسي هوافضا، جلد اول، شماره چهارم، بهار1389.
 • عليرضا با صحبت نوين زاده، محمد مهدي سربازي و مهدي زارعي فرکوش،" طراحي کنترل کننده­ براي يک فضاپيما با استفاده از مستهلک کننده فعال مغناطيسي"، مجله علمي – پژوهشي مهندسي هوافضا، جلد اول، شماره دوم، زمستان1387.

مقالات ارائه شده در کنفرانس


 • محمد مهدي سربازي،عليرضا نوين زاده و فرشاد پازوکي،" طراحي کنترل کننده ماهواره­بر تک مرحله­اي با استفاده از الگوريتم تکاملي"، نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، 19-21 بهمن1388.
 • عليرضا نوين زاده ، احمد چراغي و محمد مهدي سربازي،" طراحي مسير بهينه و استخراج ناحيه ممکن طراحي ماموريت براي يک ماهواره­بر تک مرحله­اي در فاز طراحي مفهومي"، نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، 19-21 بهمن1388.
 • محمد مهدي سربازي، سميه حسن آبادي و امين اميري، "رفتار نوعي از سيستم هاي غير خطي در حضور پتانسيل خارجي"، پنجمين همايش سراسري علوم پايه، باشگاه پژوهشگران جوان، قائم شهر، 17- 18 آبان 1385
 • سميه حسن آبادي، امين اميري و محمد مهدي سربازي، "حل معادلات غير خطي شبه نوساني با کمک وردشي"، پنجمين همايش سراسري علوم پايه، باشگاه پژوهشگران جوان، قائم شهر، 17- 18 آبان 1385

مقالات ( در دست چاپ)


عليرضا با صحبت نوين زاده، شروين منصوري گيلاني، محمدمهدي سربازي و فرشاد پازوکي،" حل معادلات حرکت نسبي در­ملاقات فضايي براي مدارهاي­کپلري با استفاده از روش­هاي تکاملي"

و اميرحسين مهدي­زاده، "طراحي سيستم هدايت فعال براي ماهواره­بر با استفاده از الگوريتم ژنتيک وشبکه عصبي"محمدمهدي سربازي