خانم فامیلی

نام: زینب

نام خانوادگی: فامیلی

Email: zeinab.famili@gmail.com

 سوابق تحصيلی:

رشته تحصيلی در مقطع کارشناسی: مهندسی برق-الکترونيک

شهر محل اخذ : گرمسار

عنوان پروژه تخصصی کارشناسی: طراحی وساخت نمایشگر تصویر به کمک بازوی متحرک با استفاده از میکدوکنترلر AVR

استاد راهنما:  مهندس بابک نوروزی

 رشته تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق- الکترونيک

شهر محل اخذ : قزوین

عنوان پايان نامه: یک روش جدید استیگانوگرافی بر مبنای روش χ2

استاد راهنما: دکترکريم فائز ( دانشگاه امیرکبیر)

 سوابق پژوهشی:

1- مقاله چاپ شده در کنفرانس CIARP  در کشور مکزیک با عنوان:

Zainab Famili, Karim Faez, and Abbas Fadavi. A NewSteganography based on χ2 Technic. CIARP Springer. 2009; 5856: 1062 – 1069.

2- مقاله چاپ شده در کنفرانس ICEMS2010 در کشور ایران با عنوان:

زینب فامیلی ، عباس فدوی ،"فریب الگوریتم  χ2 - انتقال 2 پیام با 3 ضریب"، ششمین کنفرانس بین المللی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران. آبان 1389.

3- ژورنال IJECE2013 چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی IREE با عنوان:

Zainab Famili, Karim Faez, and Abbas Fadavi," A Method of Steganography–P Message With Q Coefficient (SPMQC)", International Journal of Electrical and  Computer Engineering (IJECE) 3.2 (2013).

4-  انجام طرح پژوهشی در زمینه pso با همکاری دانشگاه آزاد گرمساربا عنوان:

الگوریتم بهینه سازی حرکت جمعی ذرات

5- شرکت در مسابقات روباتیک مین یاب امیرکبیر و روباتیک حلی کاپ (کسب مقام دوم)

6- عضو انجمن الکترونیک دانشگاه آزاد گرمسار( در دوره دانشجویی)

7-فعالیت در مجله علمی الکترون (در دوره دانشجویی)

8-کسب مقام اول در دو ترم تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد

سوابق تدريس:

1- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از تاريخ 1388/7/1 تا تاريخ 1391/4/30

دروس با عنوان:

1.      تجزیه وتحلیل سیستم­ها در مقطع کارشناسی پيوسته

2.      الکترونیک 1و2 در مقطع کارشناسی پيوسته وناپيوسته

3.      مدارهای الکتريکی 1 در مقطع کارشناسی و کاردانی

4.      مدار منطقی

2- تدريس در موسسه آموزش عالی اديبان گرمسار از تاريخ 1389/11/30 تاکنون.

دروس با عنوان:

1.      مبانی الکترونیک

2.      مدار های مجتمع خطی ، در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پيوسته

3.      مدار الکتريکی 1 ، در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پيوسته

4.      تکنیک پالس، در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پيوسته

5.      الکترونیک 1و2 ، در مقطع  کارشناسی پيوسته و نا پيوسته

6.      میکرو کنترلر در مقطع کاردانی و کارشناسی

7.      مبانی دیجیتال درمقطع کاردانی وکارشناسی

8.      الکترونیک صنعتی در مقطع  کارشناسی

9.      پردازش سیگنال دیجیتال dsp در مقطع  کارشناسی

آشنایی با نرم افزارهای :Protel – Matlab – Hspaise – c++ - Bascom  و آشنایی اولیه با FPGA

آشنایی با میکرو کنترلر AVR

سطح زبان:

 گذراندن ترم هشتم دوره آموزشکده زبان­های خارجه دانشگاه تهران