آقای آشناگر

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

گرایش

نام موسسه

تاریخ ورود

تاریخ اخذ

معدل

دیپلم

ریاضی فیزیک

نمونه دولتی اندیشه

شیراز

------------

30/04/78

19/18

کارشناسی

برق الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز

78

83

15

کارشناسی ارشد

برق الکترونیک

دانشگاه سمنان

84

87

64/15

عناوین پایان نامه ها:

نوع پایان نامه

عنوان

استاد راهنما

نمره

کارشناسی

طراحی مدار راه انداز فلاگی درایو کامپیوتر بدون کامپیوتر با میکرو

دکتر رضوانی

20

کارشناسی ارشد

طراحی مدار پردازنده شبکه " network processors"

دکتر کشاورزی

5/17

سوابق اجرایی :

نوع فعلیت

محل فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدیر بازرگانی شرکت رهپویان صنعت راه نو

شرکت رهپویان صنعت راه نو

85

87

مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی فناوران آبا الکترونیک

شرکت فنی و مهندسی فناوران آبا الکترونیک

87

-

مدیریت دانشجویی موسسه غیر انتفایی ادیبان

موسسه غیر انتفایی ادیبان

91

91

پروژه ها و طرحهای انجام شده :

طراحی و ساخت منبع تغذیه متغییر 6 تا 1000 ولت

طراحی مدار ضبط صدا به مدت 7 ثانیه

طراحی و ساخت مدارات کنترل دسترسی با کارت ورودی مغناطیسی

طراحی و ساخت مدارات در باز کن بصورت Contact Less

طراحی و ساخت مدارات نمایشگر دیجیتال لوازم خانگی

طراحی و ساخت مدارات کنترل کننده لوازم خانگی

طراحی و ساخت مدارات امنیتی ورود و خروج با رمز

مشارکت در طرحهای مدارات دوربین مدار بسته و اعلام حریق

طراحی و ساخت مدار کنترل کننده فلاپی درایو کامپیوتر

طرح تحقیقاتی و ساخت حسگر های گاز(انواع گاز)

طراحی مدار پردازنده شبکه و پیاده سازی آن در سطح آزمایشگاهی


 

سوابق تدریس:

مقطع

نام موسسه

تاریخ

مختلف

همکاری با آموزشگاههای کلاس خصوصی

81 تا کنون

کاردانی

هنرستان شهید بهشتی کرج

88-89

کاردانی و کارشناسی

دانشگاه آزاد گرمسار

87-91

کاردانی و کارشناسی

دانشگاه آزاد پرند

87 تا کنون

کاردانی و کارشناسی

دانشگاه آزادتهران شرق

90-91

کاردانی و کارشناسی

دانشگاه آزاد شهر قدس

91 تا کنون

کاردانی و کارشناسی

موسسه آموزش عالی ادیبان

89 تا کنون

دروس تدریس شده :

میکرو کنترلر (ریز پردازنده)

مدار منطقی

الکترونیک 1و2و3

مدارهای الکتیکی1و2

تکنیکپالس

مدار مجتمع خطی

معماری کامپیوتر

الکترونیک صنعتی

کتاب:

مدار های منطقی و دیجیتال : در دست چاپ

میکرو کنترلر های AVR : در دست چاپ

مقالات:

Amir Ashenagar , Parviz Keshavarzi “The main blocks of the design and implementation of network processors”  2013 International Research Journal of Applied & Basic Sciences.

Ali Mohammadi, Amir Ashenagar, K.Abbaszadeh, H.Khaloozadeh “Nonlinear Modeling and Bifurcation Behavior in Buck-Boost Converter with Regenerative Snubber”2014  International Research Journal of Applied & Basic Sciences