کارشناس فرهنگی
 
جناب آقای حسین کنشلو
داخلی 4140

شرح وظایف کارشناسان فرهنگی

شناسایی ،جذب و معرفی فعالان قرآن و عترت و ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه

برگزاری کلاسهای آموزشی زمینه نشریات،قرآن،و عترت و ...برای دانشجویان کارکنان و اساتید

فعال نمودن کانون قرآن و واحد فوق برنامه دانشکاه

برگزاری اردوهای جهادی ،درون شهری و درون استانی تحت نظارت معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه برای دانشجویان و کارکنان

برگزاری هفتگی جلسات شورای فرهنگی با رعایت ترکیب اعضای شورا و ارسال صورتجلسه به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه

برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی ،مراسم ملی و مذهبی و سایر جشن ها

آشنایی و جذب حداکثری دانشجویان در حوزه نشریات و انعکاس انتقادات و پیشنهادات به دبیرخانه نشریات

همکاری و گرد آوری آثار دانشجویان جهت جشنواره های فرهنگی و قرآنی

بروز رسانی و انعکاس اخبار در سایت دانشکده و اعلام اخبار به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشکاه