کارپرداز
 
جناب آقای حامد نصرالهی
داخلی 4152

شرح وظايف كارپردازي

 • انجام خريدهاي روزمره كليه واحدهاي دانشگاه
 • تهيه استعلام بهای اجناس در شرف خريداري و گزارش به سرپرست مربوطه و خريد با كمترين بها
 • كوشش در جهت تهيه بهترين نوع كالا و مواد از لحاظ كيفيت و قيمت
 • ارائه نمونه كالا به مسئول مربوطه و تطبيق با مشخصات كالاي درخواستي
 • انجام ترتيب حمل اجناس خريداري شده به دانشگاه
 • تامين تمام هزينه هاي بازديدهاي علمي دانشجويان(دفتر ارتباط با صنعت)اعم از تهيه بهترين اتوبوس و ...
 • انجام امورات مربوط به تعمير كليه دستگاههاي مورد استفاده دانشگاه اعم از پرينتر،كارتريج و...
 • تحويل اجناس خريداري شده به انبار و اخذ رسيد از انباردار يا امين اموال
 • تهيه سند كارپردازي ( متشكل از درخواست خريد،فاكتور خريد و رسيد تحويل گيرنده)و ارسال به امور مالي
 • تهيه و بررسي فهرست مواد و كالاهاي خريداري شده با مبالغ پرداختي و انطباق اجناس درخواستي با فاكتور
 • ارسال سند هزينه اي به امور مالي و دريافت تنخواه گردان
 • دريافت اسناد واخواهي شده از امورمالي ورسيدگي مجدد به اسناد و ارسال دوباره به امور مالي
 • تهيه بليط هواپيما و قطار جهت ماموريتهاي اداري مديران، معاونين و رياست
 • لازم به ذكر است كه در تمام خريدها،صرف و صلاح دانشگاه كاملا مدنظر قرارگرفته و خواهد گرفت.