الکترونیک عمومی

معرفي رشته كارداني الكترونيك عمومي

مقدمه

الکترونیک یکی از زیر شاخه های رشته مهم برق است. این رشته طرفداران فراوانی دارد و از رشته هایی است که اگر محدودیت های پذیرش وجود نداشت ، علاقمندان فراوانی را به سوی خود جلب می کرد . مجموعه کاردانی فنی الکترونیک یکی از رشته های آموزش عالی در نظام دانشگاهی است و هدف آن تربیت کاردان فنی الکترونیک است که کاردانی لازم در زمینه الکترونیک صنعتی، وسایل اندازه گیری و وسایل صوتی، تصویری و عمومی که دقیقا در رابطه با مسائل مطروحه در همان بخش از صنعت و تکنولوژی طراحی شده است داشته باشد و کلیه اطلاعات پایه ای در زمینه مربوطه را دارا باشد.

صنعت و بازار کار

کاردان فنی قادر است به اقتضای نیازهای محل کار، ترکیب مناسبی از چند وظیفه از وظایف زیر را (و نه همه وظایف را) انجام دهد.

  انتقال نظرات و روشهای مورد تأیید مهندسین به کارگر فنی ماهر

    تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسین و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر

    بهره گیری از منابع نظیر کتب استاندارد مهندسی Hand Book ها و کتب راهنما و جداول فنی و امثال آنها

    درجه مناسبی از توانایی قضاوت فنی (بعضاً بطور مستقل) و توانایی انتخاب اطلاعات فنی (در محدوده عمل خود) و استفاده از این اطلاعات

    تشخیص عیوب و تعمیر وسایل، تجهیزات و دستگاهها و بعضا modification (که حتماً می بایستی تحت نظارت کارشناس انجام پذیرد

    سرویس و نگهداری و بازرسی و آزمایش وسائل و تجهیزات دستگاهها (تعمیرات- پیشگیری) و کالیبره کردن دستگاههای اندازه گیری

    توانایی انتخاب مواد، قطعات و المانها در محدوده جایگزینی قطعات، تعمیرات و حداکثر modification و دانستن نحوه کار با آنها و تست آنها

    توانایی درک فعالیتهای مربوط به ساخت و تولید در محدوده ای که وظایف او ایجاب می کند.

    نصب و راه اندازی در محدوده کاری

    بازرسی و کنترل مرغوبیت طبق روشهای تعیین شده توسط رده های بالاتر

    انجام آزمایشها و اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

    گزارش نویسی و نوشتن دستور کار اجرائی

    توانایی سرپرستی کار رده های پایین تر

    باید بتواند بهره برداری از دستگاهها را بخوبی و در سطح عالی انجام دهد اگرچه چنین اموری (مگر در موارد استثنایی) جزء وظایف و کارهای سیستماتیک او بحساب نمی آید. در اکثر قریب به اتفاق موارد بهره برداری مهارتی است که با آموزشهایی بسیار ساده تر حاصل می شود.

    پس از کسب تجارب کافی تدریس در موسسات آموزش فنی و صنعتی یا مراکز آموزش صنایع برای افراد فنی رده های پایین تر

چارت درسی رشته الکترونیک عمومی