نقشه کشی صنعتی

رشته کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

با پیشرفت صنایع در هر کشوری علوم مربوط به صنعت نیز گسترده تر شده و در صنعت کشور نیاز است . نقشه کشی صنعتی از جمله رشته های مادر در این زمینه است که حضور افراد متخصص و کاردان در این رشته امر حیاتی است . از این رو رشته کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی در دانشگاههای علمی کاربردی تدوین شد. این رشته از گروه صنعت است و به دو صورت ترمی و پودمانی ارائه می گردد. هدف از تدوین این رشته تربیت افرادی است که با آگاهی و شناخت مناسب از امکانات بخش تولید و قابلیت های آن بتوانند با درک درست از اصول طراحی صنعتی، فکر طراح را به زبان نقشه، برای تفهیم به سازنده، تبدیل و برای ساخت و مونتاژ آماده نمایند.

مهارت های دانش آموختگان رشته کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

نقشه برداری از قطعات صنعتی

تبدیل نقشه به نقشه

تبدیل طرح به نقشه

ترسیم قالب های طراحی شده طبق استاندارد

سرپرستی و نظارت و بازبینی نقشه

کنترل کیفیت تولید

بازار کار رشته کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

نقشه بردار قطعات صنعتی

نقشه کش صنعتی

نقشه کش قالب

سرپرست دفتر نقشه کشی

سرپرست کنترل کیفیت

چارت درسی رشته نقشه کشی صنعتی