حوزه ریاست و روابط عمومی

 
آقای محمدعلی ناظریه
داخلی 140

شرح وظایف

 • - ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
 • - دریافت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه و ریاست
 • - تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف
 • - پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
 • - جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کنند.
 • - تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
 • - دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها
 • - تنظیم صورت‌ جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای زیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
 • - انجام امور اداری هیات امنا و شوراهای دانشگاه و کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای زیربط
 • - تشکیل جلسات، تنظیم‌ برنامه نشستها، مراسم، فعالیت‌های عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت‌ها
 • - انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیات امنا
 • - ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه