ثبت نام

خانم فریدی
داخلی 4100

شرح وظايف واحد ثبت نام

شرح وظایف:

  • دریافت لیست پذیرفته شدگان - راهنمای ثبت نام وفرم های مربوطه از سازمان سنجش
  • تهیه وتکثیر فرم های ثبت نام
  • فراهم نمودن سایر مقدمات ثبت نام
  • انجام ثبت نام با همکاری سایر کارشناسان وهمکاران
  • درخواست تائیدیه وریز نمرات مقاطع قبلی از مراکز آموزشی قبلی دانشجویان
  • نظارت بر تکمیل پرونده ها وقطعی نمودن ثبت نام در صورت مطابقت کامل شرایط پذیرفته شده با دستورالعمل ثبت نام
  • هماهنگی در زمینه جمع آوری نظرات - جمع بندی - تصویب واعلام ظرفیت های پذیرش دانشجو
  • پیگیری امور مربوط به دانشجویان خارجی از زمان معرفی تا فراغت از تحصیل