مدیر آموزش

پویان رودگرصفاری

دکتری مکانیک - طراحی کاربردی

داخلی 160

پویان رودگر صفاری

جنسیت: مرد

ایمیل: Poyan.safari31@gmail.com

saffari@adiban.ac.ir

سوابق تحصیلی

پست دکتری
Universidade Federal do ABC (UFABC)
گرایش
Center for Engineering, Modeling and Applied Social Sciences (CECS)
تاریخ
Desember 2020

مکانیک/ طراحی کاربردی/ دکتری/ دانشگاه دانشگاه آزاد واحد لاهیجان/ 1393 تا 1399

مکانیک/ طراحی کاربردی/ کارشناسی ارشد/ دانشگاه دانشگاه آزاد واحد همدان/ 1389 تا 1392/

مکانیک/ سیالات/ کارشناسی/ دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر/ 1384 تا 1388

پیشینه شغلی

دانشگاه آزاد تهران غرب/ مدرس/ مهر 1398 تاکنون

OICO (ایکو)/ تجهیزات دوار (Rotative Equipment)/ کارشناسی ارشد/ اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397

ثامن مهران گستر/ مسئول بهره برداری سایت پالایشی/ کارشناسی ارشد/ خرداد 1395 تا اردیبهشت 1396

دانشگاه آزاد سواد کوه/ مدرس/ کارشناس ارشد/ مهر 1393 تا شهریور 1394

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد نور/ مدارس/ کارشناس ارشد/ مهر 1393 تا مهر 1394

مجتمع آموزشی و فرهنگی مبتکران/ مشاور تحصیلی و ارتباط با مدارس/ کارشناس ارشد/ مهر 1389 تا مهر 1392

مجتمع آموزش فرهیختگان/ معاونت آموزشی/ سرپرست/ مدیر میانی

سوابق آموزشی

مقاله ISC با عنوان:

Saffari, P., Fakhraie, M., Roudbari, M. R., Size dependent vibration problem of two vertically aligned single walled born nitride nanotubes conveying fluid in thermal environment vianonlocal strain gradient shell model. Journal of Solid Mechanics, DOI:10.2234/jsm.2020.18955313.15-1399.

مقاله ISI با عنوان:

Saffari, P., Fakhraie, M., Roudbari, M. R., Free vibration problem of fluid-conveying double-walled born nitride nanotubes via nonlocal strain gradient theory in thermal environment. Mechanics Base Design of Structures and Machines, DOI:10.1080/15397734.2020.1819310 -1399.

مقاله ISI با عنوان:

Saffari, P., Fakhraie, M., Roudbari, Nonlinear vibration of fluid conveying cantilever nanotube resting on visco- Pasternak foundation using nonlocal strain gradient theory Micro & Nano Letters, pp. 1–6DOI:10.1049/mnl.2019.0420 March2020 – 1398

مقاله ISC با عنوان:

Saffari, P., Fakhraie, M., Roudbari, M. R., Free vibration and transient response of heterogeneous piezoelectric sandwich annular plate using third-order shear deformation assumption, Journal of Solid Mechanics, vol. 12, No. 2 (2020) pp. 315-333 DOI:10.22034/JSM.2019.186585.1420- 1398.

طرح پژوهشی با عنوان: تأثیرات الاستیسیته غیرموضعی و شرط لغزش بر روی تحلیل ارتعاش و پایداری نانولوله های کربنی کانتیلور ویکسوالاستیک انتقال سیال- 1397

چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی با عنوان:

Buckling Analysis of HDPE Trapezoidal Sandwich Sheet With Aluminumin First,Second,Third Modes -1397.

چاپ مقاله در مجله نخبگان علوم مهندسی با عنوان: مدلسازی تأثیر لایه چینی و ایجاد انحنا بر استحکام پوسته کامپوزیتی گرافیت اپوکسی- 1396

چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی با عنوان:

A numerical study on slip flow in packed hyper-porous media inside micro-channels using differential transformation method -1395.

تألیف و ترجمه کتاب مکانیک محیط پیوسته غیر خطی (در دست چاپ

پروژه ها

پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس/ کارشناس ارشد

شرکت پالایش ثامن مهران گستر/ کارشناس ارشد

مهارت ها

نرم افزار و دانش تخصصی

  • تسلط بر نرم افزار Matlab
  • تسلط بر نرم افزار انسیس
  • تسلط بر نرم افزار ICDL

زبان

انگلیسی

راه های ارتباطی

poyan.safari31@gmail.com