معرفی رشته های تحصیلی موسسه اموزش عالی ادیبان در مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد :

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکمهندسی برق گرایش سیستم های قدرتمهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موجمهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتریمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارمهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
حسابداریمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مشاوره گرایش مشاوره خانوادهپژوهش هنرروانشناسی عمومیمدیریت مالی
حسابرسیمدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
حقوق خصوصی


مقطع کاردانی:

طراحی دوختگرافیک
مکانیک خودروساخت و تولیدنقشه کشی صنعتینرم افزار کامپیوتر
الکترونیک عمومیبرق صنعتیتاسیسات الکتریکیحسابداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی تکنولوژی مخابراتمهندسی تکنولوژی قدرتمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالبسازیمهندسی تکنولوژِی تاسیسات برودتی - حرارتیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
مهندسی تکنولوژی ICTحسابداریگرافیک

مقطع کارشناسی پیوسته:
 

حقوقمهندسی پزشکیمهندسی برقمهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوترمهندسی عمرانمهندسی معماریروانشناسی
حسابداریبازیگریمدیریت مالیسینما
مدیریت بازرگانینوازندگی موسیقی ایرانیعلوم ورزشی