متن استاتیک

از دانشجویان دانشگاه ادیبان خواهشمندیم برای برگزاری مراسم کرسی آزاد اندیشی هر چه سریع تر موضوعات خود را به بسیج دانشجویی دانشگاه اعلام فرمایید.