َشیوه آموزش محور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر که تمایل به تغییر وضعیت به شیوه آموزش محور دارند:

🛑 طبق ماده 25 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد؛

چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی  دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و میانگین کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

🔻نکته 1: برای تغییر به شیوه آموزش محور، تمام واحدهای آموزشی(24 واحد درس و 2 واحد سمینار) باید با میانگین کل حداقل 14 پاس شده باشند.

🔻نکته2: درس پایان نامه از ریزنمرات دانشجو حذف نمی شود؛ اگر برای دفاع پایان نامه مشکلی وجود داشته باشد، 6 واحد درسی اخذ می شود و پایان نامه ناتمام باقی می ماند. در ضمن فرم های تغییر وضعیت به آموزش محور باید توسط دانشجو و استاد راهنما تایید و امضا شود، بنابراین انتخاب استاد راهنما و هماهنگی با ایشان ضروری می باشد. این فرم باید حداقل 5 روز قبل از حذف و اضافه  به گروه تحویل داده شود تا برای تعیین دروس جایگزین، در شورای گروه و آموزش مطرح شده و دروس توسط گروه آموزشی مربوطه اخذ شود. برای دریافت فرم در پایین صفحه اصلی سایت دانشگاه به قسمت دانلودها مراجعه کرده، تمامی امضاهای لازم را گرفته و سپس فرم مذکور را به گروه تحویل دهید.

🔻نکته3: دروسی که به جای پایان نامه اخذ می شود طبق نظر گروه است.(به تشخیص شورای گروه آموزشی) دانشجو به هیچ عنوان درسی در سیستم ثبت نمی کند، انتخاب و ثبت دروس در سیستم به عهده گروه می باشد.

🔻نکته4: طبق بندهای موجود در فرم تغییر وضعیت به آموزش محور، پس از تحویل فرم به گروه، امکان بازگشت به شیوه آموزشی-پژوهشی وجود ندارد. بنابراین باید قبل از پر کردن فرم ها تمام جوانب برای این تغییر، توسط دانشجو سنجیده شود.

🔻نکته5: در زمان انتخاب واحد، همانند ترم های معمول، میزان شهریه اولیه(که در ابتدای هر ترم تعیین و اطلاع رسانی می شود) برای ثبت نام واریز شود تا سیستم برای انتخاب دروس جایگزین باز باشد و گروه بتواند دروس را اخذ نماید. در غیر این صورت مسئولیت عدم انجام انتخاب واحد به عهده دانشجو است. همچنین دانشجو باید لیست دروس انتخاب شده خود را چک کند و در صورتی که تا 10 روز پس از حذف و اضافه، دروس مربوط به آموزش محور در سیستم ثبت نشده باشد سریعا موضوع را از گروه آموزشی مربوطه پیگیری نماید.

🔻نکته6: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد طبق آیین نامه، 4 ترم فرصت تحصیل دارند و پس از آن می توانند با مجوز کمیسیون موارد خاص (تا 2 ترم اضافه تر) ادامه تحصیل دهند که در ابتدای هر ترم با مراجعه به قسمت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ارائه مدارک لازم، پرونده ایشان برای اخذ مجوز ادامه تحصیل به کمیسیون ارسال می شود. تا زمانی که نتیجه کمیسیون به دانشگاه اعلام نشود، دروس دانشجو در سیستم ثبت نمی شود و فقط درس های تعیین شده از سوی شورای گروه را باید از طریق گروه آموزشی مربوطه پیگیر باشند تا بتوانند در کلاسها شرکت کنند. به محض اعلام نتیجه کمیسیون و انجام مراحل مالی(باز شدن سیستم) دروس توسط گروه در سیستم ثبت می شود.

🔻نکته7: در مورد دروس و مراحل آموزش محور شدن، دانشجو باید پیگیر همه مراحل باشد، درغیر این صورت مسئولیت هرگونه مشکل از جمله: نقص مدارک سنوات، عدم ثبت دروس به دلیل نقص فرم ها و مدارک، عدم ثبت دروس به دلیل پرداخت نشدن شهریه اولیه و بدهی و ...  به عهده دانشجو است.