اهداف ادیبان


اهداف و برنامه ها

اهداف کلی موسسه

 • ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي براي دانش آموزان در سرتاسر ايران اسلامي  براي ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالي
 • ايجاد و ارتقاء فرهنگ آموزش از راه دور و الکترونيکي در سطح کل جامعه
 • استفاده ، معرفي و ترويج فرهنگ استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي
 • کم کردن هزينه هاي اضافي وکاذب تحصيل مانند هزينه هاي اياب وذهاب، اقامت و
 • ارتقاء سطح کيفي آموزش در کشور
 • فراهم آوردن شرايطي براي دسترسي به اساتيد برجسته در سطح کشور در رشته هاي مربوطه
 • فراهم آوردن امکان تحصيل همزمان با کار بدون لطمه به هيچيک از اين دو
 • فراهم آوردن امکان برخورداري از آموزش استاندارد و يکسان صرفنظر از محل زندگي و کار دانشجويان

استراتژی های کلی وجامع موسسه

 • جذب اساتيد مجرب و سرشناس کشور براي ارتقاء سطح علمي و افزايش کيفيت آموزش در موسسه
 • برقراري ارتباط با سايت هاي آموزشي و معتبر بين المللي جهت استفاده از منابع علمي به روز و جديد
 • افزايش و توسعه رشته هاي متنوع و مختلف آموزشي 
 • فراهم کردن امکانات و فناوري هاي آموزشي نوين و پيشرفته براي توسعه سطح آموزشي موسسه
 • افزايش ظرفيت و کيفيت آموزشي موسسه براي ايجاد فرصت ادامه تحصيل براي شمار بيشتري از داوطلبان
 • افزايش ظرفيت علمي آموزشي موسسه براي راه اندازي دوره تحصيلات تکميلي و دکتري در رشته هاي مختلف

خط مشی های موسسه

 • افزايش سالانه ظرفيتهاي آموزشي موسسه در هر يک از رشته ها
 • جذب اساتيد مجرب و باتجربه از دانشگاه هاي معتبر کشور
 • مشاوره و راهنمايي دانشجويان براي آشنايي هرچه بيشتر آنها با  دروس ارائه شده جهت کسب موفقيت در ادامه تحصيل
 • جذب، حفظ ونگهداري و ارتقاء سطح علمي اعضاي هيات علمي و کارشناسان موسسه براي ارائه خدمات بهتر به دانشجويان
 • ارائه دروس و برگزاري ترم هاي آموزشي براساس چارچوب هاي ارائه شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 فعاليت علمي و پژوهشي موسسه

گوشه اي از فعاليت هاي علمي وپژوهشي دانشجويان موسسه آموزش عالي ادیبان بشرح ذيل اعلام ميگردد:

1-     برگزاري انجمن هاي علمي رشته هاي تخصصي

2-     برگزاري بازديد و سفرهاي علمي وفرهنگي براي رشته ها

3-     بازديد علمي از كارخانجات براي رشته های برق، مکانیک، پزشکی و ........

4-     اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی در قالب راهیان نور

5-     برگزاری مسابقات ورزشی با اهداء جوایز ارزنده

6-     برگزاری مجالس مذهبی

7-     شرکت در مسابقات مختلف علمي و پژوهشي