متن استاتیک
 

گروه برقگروه کامپیوترگروه مکانیکگروه حسابداریگروه هنرگروه علوم پایه
الکتروتکنیک -برق صنعتیکامپیوتر - نرم افزارمکانیک خودرو (وروی 98 به قبل)حسابداریگرافیکآمار
کامپیوتر نرم افزار (ورودی 1400 به بعد)مکانیک خودرو (ورودی 98 به بعد)فتوگرافیک-گرافیک
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیساخت و تولید (ورودی 98 به قبل)طراحی دوخت
ساخت و تولید (ورودی 98 به بعد)انیمیشن
الکترونیک - الکترونیک عمومینقشه کشی صنعتی
صنایع فلزی-جوشکاری
کاردانی الکتروتکنیک ورودی 98 به بعد
کاردانی الکترونیک عمومی ورودی 98 به بعد

 

دانشگاه ادیبان گرمسار دارای خوابگاه رایگان، سرویس ایاب و ذهاب در زمان برگزاری کلاسهای حضوری و همچنین دانشجویان می توانند از قطار شهری(مترو)برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند و کلاسها به طور میانگین در هفته دو روز تشکیل می شود.