متن استاتیک
 

گروه برقگروه کامپیوترگروه مکانیکگروه حسابداری و مدیریتگروه هنرگروه علوم پایه
مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیکمهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزارمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروحسابداریگرافیکآمار
مهندسی تکنولوژی برق - قدرتمهندسی تکنولوژی سخت افزار - کامپیوترمهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - ماشین ابزارحسابداری(ورودی مهر 1400 به بعد)
مهندسی تکنولوژی مخابرات - سوئیچمهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار (ورودی مهر1400 به بعد)
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالب سازی
مدیریت بازرگانی
مهندسی حرفه ای الکترونیک  (ورودی مهر 1400به بعد)مهندسی تکنولوژی تاسیسات برودتی - حرارتی
مهندسی حرفه ای برق قدرت ورودی 1401 به بعدمهندسی حرفه ای مکانیک خودرو (از مهر 1400 به بعد)
مهندسی حرفه ای ساخت و تولید(از مهر 1400 به بعد)

 

دانشگاه ادیبان گرمسار دارای خوابگاه رایگان، سرویس ایاب و ذهاب در زمان برگزاری کلاسهای حضوری و همچنین دانشجویان می توانند از قطار شهری(مترو)برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند و کلاسها به طور میانگین در هفته دو روز تشکیل می شود.