صفحه اخبار

طرح سیمای زندگی

قابل توجه کلیه دانشجویان

برای تکیل فرم پرسشنامه طرح سیمای زندگی به ادامه خبر مراجعه نمایید

با توجه به ضرورت تکمیل پرسش نامه موج چهارم “طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان” در ابعاد مختلف، مقتضی است کلیه دانشجویان نسبت به تکمیل و پاسخ گویی دقیق به سئوالات اقدام نمایند.

لینک پرسشنامه: http://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400

  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1400/04/08
  • تعداد مشاهده : 125 بار