جستجو
ورود کاربر
تصویر امنیتی

ليست رشته- گرايش هاي گروه برق

لیست رشته - گرایش های گروه برق

رشته - گرایشمقطعسال اخذ مجوز
مخابرات- ارتباط داده ها
کاردانیمهر 85
برق- الکترونیککارشناسی ناپیوستهمهر 87
کاردان فنی برقکاردانیمهر 87
مخابرات - سوئیچکارشناسی ناپیوستهمهر 87
مهندسی مخابراتکارشناسی پیوستهمهر 89
الکترونیک عمومیکاردانیمهر 89
الکتروتکنیک - برق صنعتیکاردانیمهر 89
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیکاردانیمهر 89
برق - قدرتکارشناسی ناپیوستهمهر 90
مهندسی برق - الکترونیککارشناسی پیوستهمهر 90
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشدمهر 91
مهندسی الکترونیککارشناسی ارشدمهر 92
مهندسی تکنولوژی ICTکارشناسی ناپیوستهمهر 92
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوستهمهر 93

 

جملات قصار
کساني که نمي توانند فرصت کافي براي تفريح بيابند، دير يا زود ناگزيرند وقت خود را صرف معالجه کنند. جان واناتيگر