متن استاتیک
پیشرفت ۹۰ درصدی سامانه جذب اساتید در وزارت علوم
ایلنا: جلسه هیات هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برگزار شد که در این جلسه وضعیت سامانه نور رضوی با محوریت جذب اساتید بررسی شد.
به گزارش ایلنا، جلسه ۱۷۵ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ادامه گزارش دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون طرح آمایش آموزش عالی ارائه شد.
همچنین در ادامه جلسه رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گزارشی از اجرای طرح معرفت افزایی و دانش افزایی در این دانشگاه ارائه کرد.
سپس نماینده هیات عالی جذب نتیجه بررسی سامانه یکپارچه جذب را ارائه کرد و گفت: سامانه نور رضوی که  به منظور شفاف سازی فرآیند جذب و تسریع در اجرای این فرآیند راه اندازی شده در وزارت علوم ۹۰ درصد و در وزارت بهداشت ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.
در پایان جلسه نیز تعدادی از اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی یاسوج و دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین توسط اعضای هیات عالی جذب تایید صلاحیت شدند.