جداول رشته ها
آزمونتاریخ ثبت نامتاریخ برگزاری
دکتری تخصصی (Ph.D)سال 98سه‌شنبه 97/09/06 تا دوشنبه 97/09/12جمعه 97/12/03
کارشناسی ارشد ناپیوستهسال 98جمعه 97/09/16 تا یکشنبه 97/09/25پنجشنبه 98/02/05 و
جمعه 98/02/06
سراسریسال 98چهارشنبه 97/11/24 تا پنج‌شنبه 97/12/02پنجشنبه 98/04/13 و
جمعه