ویژگی های موسسه

ارائه خوابگاه رایگان 

تشکیل کلاس در 2 روز

مدرک معتبر وزارت علوم

تردد با خطوط مترو تهران، شهرری ، ورامین و گرمسار

شهریه بسیار پایین، امکان تقسیط و وام دانشجویی

طرح اشتغال رایگان