کارشناسی پیوسته

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

1- مدرک دیپلم و ریزنمرات به همراه کپی آن ها 

2- مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات  به همراه کپی آن ها 

3- 12 قطعه عکس

4- کارت ملی و کپی آن 2 سری

5- کپی تمام صفحات شناسنامه 2 سری

6- فرم اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان برای صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر