پژمان رضایی

بنام خدا 

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: پژمان رضائي

آدرس الكترونيكي:  prezaei@semnan.ac.ir

                                                                                      

         

سوابق تحصيلي

کارشناسي مهندسي برق- مخابرات

دانشکده مخابرات 79-1374

پروژه: طراحي و ساخت آنتن ياگي

کارشناسي ارشد برق- مخابرات

دانشگاه تربيت مدرس 81-1379

عنوان سمينار: ارتباطات بي سيم داخل ساختمان

عنوان پايان نامه: طراحي و ساخت آنتن مارپيچي چهارشاخه(QHA) براي ماهواره چندمنظوره SMMS

استاد راهنما: دکتر محمد حکاک

دکتراي برق- مخابرات

دانشگاه تربيت مدرس 85-١٣٨١

عنوان رساله: افزايش پهناي باند در آنتنهاي تشديدي عايقي مستطيلي

استاد راهنما: دکتر محمد حکاک

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق شغلي

عضو هيات علمي و دانشيار گروه مخابرات دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه سمنان از شهريور 1386

سوابق آموزشي:

دروس كارشناسي ارشد و دكتري:

 • تئوري الكترومغناطيس پيشرفته
 • آنتن 2 
 • آنتن ميكرواستريپ
 • مباحث پيشرفته در مهندسي برق
 • مخابرات ماهواره‌اي

دروس کارشناسي:  

 • الكترومغناطيس
 • آنتن و انتشار امواج
 • ميدان و امواج
 • مايكروويو
 • رياضي مهندسي

سوابق اجرايي:

 • مسئول تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر از سال 1387 تا 1390
 • مدير گروه مهندسي مخابرات از سال 1389 تا 1393
 • معاون آموزشي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر از سال 1393 تاكنون

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مركز تحقيقات مخابرات ايران- پژوهشكده ارتباطات-گروه آنتن و انتشار امواج از سال 1380 تا ١٣٨1

عنوان پروژه: مطالعه، طراحي، ساخت و تست آنتنها جهت نصب بر روي ماهواره كوچك SMMS

عنوان پروژه: آنتنهاي نسل جديد (آنتن مارپيچ چهارشاخه‌اي)

عنوان پروژه: مطالعه در زمينه طراحي زيرسيستم ايستگاه زميني ماهواره‌هاي LEO و GEO

طرح ماهواره مصباح مشترك بين سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران و مركزتحقيقات مخابرات ايران از 1382 تا 1387

عنوان پروژه: طراحي، ساخت و تست تجهيزات راديويي و آنتنهاي مختلف براي سيستم ردگيري ايستگاه زميني و ترمينالهاي مشتركين ماهواره مصباح

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) پژوهشكده فناوري ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌اي

مشاور پروژه: "راه‌اندازي پايلوت شبكه‌ بحران تركيبي HAPs و ماهواره براي پشتيباني مشتركين شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) در نقاط آسيب‌ديده" از دي 1390 تا خرداد 1391

----------------------------------------------------------------------------------------------------

فعاليتهاي  پژوهشي

طرح پژوهشي:

داخل دانشگاه:

 • مجري طرح: آناليز، طراحي و شبيه‌سازي آنتنهاي عايقي به منظور بهبود مشخصات آن، 7 اسفند 1387، دانشگاه سمنان.
 • مجري طرح: بهبود مشخصات تشعشعي آنتن با بهره‌گيري از ساختارهاي متناوب، 14 تير 1389، دانشگاه سمنان.
 • مجري طرح: آناليز، طراحي وشبيه‌سازي آنتن مايكرواستريپ با قابليت پيكربندي مجدد، 18 اسفند1394، دانشگاه‌سمنان.

خارج دانشگاه:

 • همكار طرح دستيابي به دانش فني طراحي، ساخت، يكپارچه‌سازي و آزمون ماهواره‌هاي كوچك-ماهواره مصباح طرح برگزيده شده در بيست‌و‌دومين جشنواره بين‌المللي خوارزمي 1387 به عنوان رتبه اول پژوهش‌هاي توسعه‌اي.

کتاب:

ترجمه کتاب مقدمه‌اي بر انتشار موج راديويي، شابك 9-32-5940-600-978، (تاليف ج.آ. ريچاردز، انتشارات اشپرينگر، 2008)، انتشارات دانشگاه سمنان، 1390.

ثبت اختراع:

محمد مهدی فخاریان، پژمان رضایی و علی اصغر اروجی، آنتن ترکیبی و تغییر پذیر حلقه- شکاف با قابلیت سوئیچینگ فرکانس عملکرد، پلاریزاسیون و پرتو تشعشعی، شماره ثبت 90379، 22/8/1395.

مقالات مجله‌اي:

 [1] R.M. Baghaee, P. Rezaei, H. Aliakbarian, C. Lucas, “Beam forming of LEO satellite antenna using real coded genetic algorithm: application to QHA and turnstile antenna” WSEAS Transactions on Circuits and Systems, no. 7, vol. 3, pp. 1573-1580, September 2004.

[2] M. Hosseini, M. Hakkak, P. Rezaei, “Design of a dual-band quadrifilar helix antenna,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 4, pp. 39-42, 2005. (ISI)

[3] P. Rezaei, M. Hakkak, and K. Forooraghi, “Design of wide-band dielectric resonator antenna with a two-segment structure,” Progress in Electromagnetics Research, PIER 66, pp. 111-124, 2006. (ISI)

[4] P. Rezaei, M. Hakkak, and K. Forooraghi, “Effect of magnetic layer on the microstrip-excited rectangular dielectric resonator antennas bandwidth,” Jouranal of Electromagnetics Waves and Applications, vol. 21, no. 7, pp. 915-927, 2007. (ISI)

]5 [پژمان رضائي و محمد حکاک، بررسي و تحليل پارامترهاي مداري ماهواره LEO به منظور افزايش حجم ارتباطات با دستيابي به مدار بهينه، مجله علمي-پژوهشي فني‌ومهندسي مدرس، سال 9، شماره 38، صفحات 127-137، زمستان 1388. (ISC)

]6 [پژمان رضائي، افزايش پهناي باند آنتن تشديدي عايقي با بهره‌گيري از پهناي متغير ساختار، مجله علمي-پژوهشي مدل‌سازي در مهندسي دانشگاه سمنان، دوره 8، شماره 23، صفحات 79-87، زمستان 1389. (ارسال 1/10/1390- پذيرش 13/6/1391)

 [7] I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “Miniaturized rectangular patch antenna loaded with spiral/wires metamaterial,” European Journal of Scientific Research, vol. 65, no. 1, pp. 121-130, November 2011. (ISI 0.736)

[8] M. M. Fakharian, and P. Rezaei, “Numerical analysis of mushroom-like and uniplanar EBG structures utilizing spin sprayed Ni (-Zn)- Co ferrite films for planar antenna,” European Journal of Scientific Research, vol. 73, no. 1, pp. 41-51, March 2012. (ISI 0.736)

[9] I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “A novel frequency-selective metamaterial to improve helix antenna,” Journal of Zhejiang University Science C, vol. 13, no. 5, pp. 365-375, May 2012. (ISI 0.380)

]10 [مهدي حسيني، پژمان رضائي، بررسي مزاياي استفاده از نرخ بيت وفقي در لينک مخابراتي يک ماهواره LEO، مجله علمي‌پژوهشي سيستم‌‌هاي هوشمند در مهندسي برق، دوره 3، شماره 2، صفحات 1-13، تابستان 1391. (ISC)

[11] M. Rahanandeh, A.S. Noor Amin, M. Hosseinzadeh, P. Rezaei, M.S. Rostami, “A compact elliptical slot antenna for covering Bluetooth/WiMAX/WLAN/ITU,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 11, pp. 857-860, 2012. (ISI 1.667) 1.948

[12] M. M. Fakharian, P. Rezaei, “Parametric study of UC-PBG structure in terms of simultaneous AMC and EBG properties and its applications in proximity-coupled fractal patch antenna,” International Journal of Engineering, Transactions A (Basics), vol. 25, no. 4, pp. 347-354, October 2012. (ISC 0.218)

[13] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A. Shahzadi, “Analysis of far-field radiation from apertures using Monte Carlo integration technique,” Majlesi Journal of Electrical Engineering, vol. 7, no. 3, pp. 25-34, September 2013. (ISC)

[14] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, M. E. Zaman, “Improving the bandwidth of high gain Fabry-Perot antenna using EBG substrate,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 78-81, 2013. (ISI)

[15] M. Rezaei Abkenar, P. Rezaei, “EBG structures properties and their application to improve radiation of a low profile antenna,” Journal of Information Systems and Telecommunication, vol. 1, no. 4, pp. 251-259, Oct. 2013. (ISC)

[16] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, “Fabry Perot cavity antenna based on capacitive loaded strips superstrate for X-band satellite communication,” Advanced Radar Systems Journal, vol. 2, no. 1, pp. 26-30, Dec. 2013.

[17] A. Valizade, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A new design of dual-port active integrated antenna for 2.4/5.2 GHz WLAN applications,” Progress in Electromagnetics Research B, vol. 58, pp. 83-94, Feb. 2014. (Scopus 0.627)

[18] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “A new design of planar frequency reconfigurable antenna with WiMAX and WLAN band rejection for UWB applications,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol. 8, no. 1, pp. 49-52, 2014. (ISI)

[19] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A. Azadi, and M.R. Dadras, “A capacitive fed microstrip patch antenna with air gap for wideband applications,” International Journal of Engineering, Transactions B (Application), vol. 27, no. 5, pp. 715-722, May 2014. (ISC 0.206)

[20] B. Badamchi, A. Valizade, P. Rezaei, Z. Badamchi, “A reconfigurable square slot antenna with switchable single band, UWB and UWB with band notch function performances,” Applied Computational Electromagnetics Society ACES Journal, vol. 29, no. 5, pp. 383-390, May 2014. (ISI 1.024)

[21] M.M. Fakharian, P. Rezaei, “Very compact palmate leaf-shaped CPW-fed monopole antenna for UWB applications,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 56, no. 7, pp. 1612-1616, July 2014. (ISI 0.623)

[22] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A reflectarray based on the folded sir patch-slot configuration backed on FSS for low RCS,” Progress in Electromagnetics Research Letters, vol. 47, pp. 119-124, August 2014. (Scopus 0.680)

[23] M. Hosseini Varkiani, M. Afsahi, P. Rezaei, “Circular slot CPW-fed monopole antenna for UWB applications,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 56, no. 8, pp. 1773-1776, August 2014. (ISI 0.623)

[24] A. Rahmati, P. Rezaei, F. Farnia, “Design of UWB array reconfigurable microstrip antenna with enhanced by inserting 2 L-shaped face to face slits in the feed line,” Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology (AMIEMT), pp. 1406-1409, Sept. 2014. (ISC)

 [25] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “Compact frequency reconfigurable microstrip antenna with controllable band-notched performance for UWB application,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol. 8, no. 3, pp. 48-51, 2014. (ISI)

]26 [محمد جهاندار لاشکی، پژمان رضائی، محمدمهدی فخاريان، ساختار تار عنكبوتي به عنوان سطوح امپدانس بالا، مجله علمي پژوهشي مدل‌سازي در مهندسي دانشگاه سمنان، دوره 12، شماره 38، صفحات 75-82، پاييز 1393. (ISC)

[27] B. Mohammadi, A. Valizade, J. Nourinia, and P. Rezaei, “Design of a compact dual-band-notch ultra-wideband bandpass filter based on wave cancellation method,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 9, no. 1, pp. 1-9, 2015. (ISI 0.969)

[28] B. Mohammadi, A. Valizade, P. Rezaei, and J. Nourinia, “New design of compact dual band-notch ultra-wideband bandpass filter based on coupled wave canceller inverted T-shaped stubs,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 9, no. 1, pp. 64-72, 2015. (ISI 0.969)

[29] M. Dashtbani Moghari, P. Rezaei, and A. Habibalahi, “Applying the data fusion method to evaluation of the performance of two control signals in monitoring polarization mode dispersion effects in fiber optic links,” Journal of the European Optical Society-Rapid publications, vol. 10, pp. 15008(1-7), Feb. 2015. (ISI 1.231)  

[30] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A. Azadi, “A planar UWB Bat-shaped monopole antenna with dual band-notched for WiMAX/WLAN/DSRC,” Wireless Personal Communications, vol. 81, no. 2, pp. 881-891, March 2015. (ISI 0.979)

 [31] M. M. Fakharian, P. Rezaei, A. A. Orouji, “Reconfigurable multiband extended U-slot antenna with switchable polarization for wireless applications,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 57, no. 2, pp. 194-202, April 2015. (ISI 1.319)  

[32] A. Valizade, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A design of reconfigurable active integrated microstrip antenna with switchable LNA/PA performances for WLAN and WiMAX applications,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 9, no. 9, pp. 872-881, 2015. (ISI 0.969)

[33] V. Sharbati, P. Rezaei, M.M. Fakharian, E. Beiranvand, “A switchable band-notched UWB antenna for cognitive radio applications,” IETE Journal of Research, vol. 61, no. 4, pp. 423-428, July 2015. (ISI 0.284)

[34] M. M. Fakharian, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A novel slot antenna with reconfigurable meander-slot DGS for cognitive radio applications,” Applied Computational Electromagnetics Society ACES, vol. 30, no. 7, pp. 748-753, July 2015. (ISI 1.024)

[35] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, A. Valizade, “A novel design of Fabry-Perot antenna using metamaterial superstrate for gain and bandwidth enhancement,” International Journal of Electronics and Communications, vol. 69, no. 10, pp. 1525-1532, Oct. 2015. (ISI 0.696)

[36] A. Modirkhazeni, P. Rezaei, and I. Arghand Lafmajani, “Compact UWB antennas with inverted E- and F-shaped slots for bandnotch characteristics,” Progress in Electromagnetics Research Letters, vol. 56, pp. 107-113, Sep. 2015. (Scopus 0.680)

]37 [زهرا موسوی راضی، پژمان رضائی و نيلوفر بهادری، آنتن ميکرواستريپ جهت‌دار با استفاده از رولايه سطوح انتخابگر فرکانسی در محفظه تشديد فبری پرو، مجله علمي پژوهشي مدل‌سازي در مهندسي دانشگاه سمنان، دوره 13، شماره 42، صفحات 11-19، پاييز 1394. (ISC)

]38[ سجاد مرادي، پژمان رضائي و علي شهزادي، "همزمان‌سازی کور زمانی براساس پيشوند دوره‌ای برای سيستم‌های OFDM،" مجله علمي پژوهشي فصلنامه صنايع الکترونيک، دوره 6، شماره 3، صفحات 13-18، پاييز 1394. (ISC)

[39] M. Dadras, P. Rezaei, M. Danaie, "Planar double-band monopole antenna with photonic crystal structure," Indian Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 36, pp. 1-4, Dec. 2015.

[40] V. Sharbati, P. Rezaei, A. Shahzadi, M.M. Fakharian, “A planar UWB antenna based on MB-OFDM applications with switchable dual band-notched for cognitive radio systems,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, England, vol. 8, no. 1, pp. 95-102, Feb. 2016. (ISI 0.472)

[41] M. Borhani, P. Rezaei, A. Valizade, “Design of a reconfigurable miniaturized microstrip antenna for switchable multiband systems,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, pp. 822-825, 2016. (ISI 1.948)

[42] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “A novel design of reconfigurable monopole antenna with switchable triple band-rejection for UWB applications,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, England, vol. 8, no. 8, pp. 1223-1229, Dec. 2016. (ISI 0.976)

------------------------------------------------------------------------------------------

[43] M. Borhani Kakhki, P. Rezaei, V. Sharbati, M.M. Fakharian, “Small square reconfigurable antenna with switchable single/tri-band functions,” Radioengineering Journal, vol. 25, no. 1, pp. 40-45, April 2016. (ISI 0.945)

[44] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A. Shahzadi, “Monte Carlo simulation for stochastic calculus of far-field radiation from open-ended waveguide arrays, International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 29, no. 5, pp. 1015-1023, Oct. 2016. (ISI 0.622)

[45] M. M. Fakharian, P. Rezaei, V. Sharbati, “A planar monopole antenna with switchable dual band-notched UWB/dual-band WLAN applications,” Applied Computational Electromagnetics Society ACES, vol. 31, no. 4, pp. 381-387, April 2016. (ISI 0.444)

[46] A. Valizade, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A design of UWB reconfigurable pulse transmitter with pulse shape modulation,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 58, no. 9, pp. 2221-2227, Sept. 2016. (ISI 0.731)

[47] A. Valizade, P. Rezaei, A. A. Orouji, “A design of reconfigurable active integrated pulse generator-antenna antenna with pulse-shape modulation for UWB applications,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 10, no. 12, pp. 1268-1275, 2016. (ISI 1.187)

[48] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A.A. Orouji, M. Soltanpour, “A wideband and reconfigurable filtering slot antenna,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, pp. 1610-1613, 2016. (ISI 2.533)

[49] V. Sharbati, P. Rezaei, M.M. Fakharian, “A planar UWB antenna with switchable single/double band-rejection characteristics,” Radioengineering Journal, vol. 25, no. 9, pp. 429-435, Sept. 2016. (ISI 0.945)

[50] A. Valizade, P. Rezaei, A.A. Orouji, “A compact reconfigurable sub-nanosecond pulse generator with pulse-shape modulation,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, England, vol. 9, no. 4, pp. 741-745, May 2017. (ISI 0.976)

[51] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, V. Rafii, “Single layer CPSSA array with change polarization diversity in broadband application," International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, pp. 1-8, Dec. 2016.  (ISI 0.746)

[52] M. Borhani Kakhki, P. Rezaei, “Reconfigurable microstrip slot antenna with DGS for UWB applications,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, England, pp. 1-6, Feb. 2017. (ISI 0.976)

[53] V. Sharbati, P. Rezaei, M.M. Fakharian, “Compact planar UWB antenna with enhanced bandwidth and switchable band-notch function for WLAN and DSRC,” IETE Journal of Research, vol. 61, no. 4, pp. 423-428, July 2017. (ISI 0.909)

[54] M. Karami, P. Rezaei, S. Kiani, R.A. Sadeghzadeh, “A modified planar sensor for measuring dielectric constant of liquid materials,” IET Electronics Letters, vol. , no. , Sept. 2017.

[55] Sh. Khani 1, S.V.A.-D. Makki, S.M.H. Mousavi, M. Danaie, and P. Rezaei, “Adjustable compact dual-band microstrip bandpass filter using T-shaped resonators,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 59, no. 9, pp. 2221-2227, Sept. 2017. (ISI 0.731)    

[56] S. Masihi, P. Rezaei, M. Panahi, “Compact chip-resistor loaded active integrated patch antenna for ISM band applications,” Wireless Personal Communications, vol. 81, no. 2, pp. 881-891, March 2017. (ISI 0.979)

[57] F. Abedini, P. Rezaei, F. Tavakol Hamedani, E. Nasrabadi, “Frequency reconfigurable monopole antenna for wireless applications,” IETE Journal of Research, vol. 61, no. 4, pp. 423-428, July 2017. (ISI 0.909)

[58]   , “ ,”     , vol. 61, no. 4, pp.

مقالات كنفرانسي:

]١[ پژمان رضائي و محمد حکاک، طراحي و ساخت آنتن مارپيچي چهارشاخه براي ماهواره چندمنظوره SMMS، يازدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه شيراز، صفحات ١٩٤-٢٠١، ارديبهشت 1382.

[2] P. Rezaei, M. Hakkak, “Design of quadrifilar helical antenna for use on small satellites,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, vol. 3, pp. 2895-2898, California, USA, June 2004.

[3] P. Rezaei “An optimum method for designing the quadrifilar helix antenna,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, Monterey, California, USA, June 2004.

[4] P. Rezaei, H. Aliakbarian, N. Hojjat, M. Hakkak, “Optimum beam forming of LEO satellite antenna with genetic algorithm,” ANTEM 2004/URSI: 10th International Symposium on Antenna Technology & Applied Electromagnetics & URSI Canada Conference, pp. 141-144, Ottawa, Ontario, Canada, July 2004.

[5] M. Hosseini, P. Rezaei, M. Hakkak, “Design and implementation of a dual-band quadrifilar helix antenna,” 10th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, pp. 493- 495, Ukraine, September 2004.

[6] E.S. Moghaddam, N. Aboutorabian, S. Amiri, P. Rezaei, S. Nilmehr, “Separated turnstile antenna on small LEO satellites,” 10th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, pp. 496-498, Ukraine, September 2004.

[7] P. Rezaei, H. Aliakbarian, E.S. Moghaddam, N. Abotorabian, S. Amiri, M. Hakkak, N. Hojjat, “Beam shaping of turnstile antenna for LEO satellite with genetic algorithm,” 10th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, pp. 470-472, Ukraine, September 2004.

[8] E.S. Moghaddam, N. Aboutorabian, S. Amiri, S. Nilmehr, P. Rezaei, “Design and analysis of a dual-band antenna for small LEO satellite applications,” ICCEA 2004: 3rd International Conference on Computational Electromagnetics and Its Applications, pp. 228-231, China, November 2004.

[9] P. Rezaei, M. Hakkak, “Evaluation of Interaction Effect between LEO Ground Station Antennas,” 18th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications, Croatia, pp. 1-4, October 2005.

[10] P. Rezaei, N. Abotorabian, M. Hakkak, “Optimum designing of amateur satellite for maximum availability,” 8th International Conference on Advanced Communication Technology, Republic of Korea, vol. 2, pp. 1188-1191, February 2006.

[11] M. Hosseini, M. Hakkak, P. Rezaei, “An investigation on the effect of satellite antenna pattern on the efficiency of adaptive bit rate scheme used in a LEO satellite link,” Loughborough Antennas and Propagation Conference, England, pp. 453-456, April 2006.

[12] P. Rezaei, M. Hakkak, K. Forooraghi, “Dielectric resonator antenna for wireless LAN applications,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, pp. 1005-1008, July 2006.

[13] P. Rezaei, M. Hakkak, K. Forooraghi, “Multi-band rectangular dielectric resonator antenna with crank-shape feed-line,” 7th International Symposium on Antennas, Propagation, and EM Theory, China, vol. 1, pp. 195-198, October 2006.        

[14] P. Rezaei, N. Abotorabian, M. Hakkak, S. Amiri, “Desired Orbit of LEO Satellite for Local Services,” 9th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, USA, pp. 653-656, September 2006.

[15] P. Rezaei, M. Hakkak, K. Forooraghi, “Influence of magnetic layer on the microstrip-excited rectangular DRA bandwidth,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, pp. 4893-4896, July 2007.

[16] P. Rezaei, M. Hakkak, K. Forooraghi, “Gap compensation of magneticlayer on the microstrip-excited rectangular DRA,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, pp. 3856-3859, July 2007.

[17] P. Rezaei, M. Hakkak, K. Forooraghi, “Wide-band rectangular dielectric resonator antenna,” 15th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran Telecom Research Center, pp. 17-22, May 2007.

]١8[ حميدرضا دالايي، پژمان رضائي و محمد حکاک، طراحي و ساخت بخش Front-end فرستنده-گيرنده ترمينال کاربران زميني ماهواره LEO، پانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، مرکز تحقيقات مخابرات ايران، صفحات 138-143، ارديبهشت 1386.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[19] P. Rezaei, A.H. AminBeydokhti, “Periodic Structure as a Substrate of LEO Satellite Antenna,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, Canada, July 2010. 

[20] M. Skandary Cheraty, P. Rezaei, “Coupled Line Directional Coupler Improvement with Split Ring Resonator Defected Ground Structure,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, Canada, July 2010. 

[21] M. Rezaei Abkenar, P. Rezaei, and R. Narimani, “Design of a Slot-Loaded EBG Surface for a Low Profile Antenna,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, Canada, July 2010.

[22] M. Rezaei Abkenar, P. Rezaei, and R. Narimani, “Using Mushroom-like EBG Ground Plane for Improving Radiation in Low Profile Dipole Antenna,” 2010 URSI International Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 635-638, Berlin, Germany, 16-19 August 2010.

[23] M. Hosseini, M. Hakkak, P. Rezaei, “Adaptive Bit Rate Scheme for a LEO Satellite Link,” 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan University of Technology, pp. 200-203, May 2010.

[24] M. Rezaei Abkenar, P. Rezaei, “Design of a Compact Slot-Loaded EBG Surface and its application in a Low-Profile Antenna,” Fourth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Karlsruhe, Germany, pp. 800-802, September 2010.

[25] A.H. Amin Beidokhti, P. Rezaei, “Inverted L Antenna on Periodic Structure,” Fourth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Karlsruhe, Germany, pp. 845-847, September 2010.

]26[ مجتبي اسكندري‌چراتي، پژمان رضائي و مرتضي محمدي‌شيركلايي، طراحي فيلتر ميان‌نگذر با استفاده از ساختار زمين‌ناقص، سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1389.

[27] M. Rezaei Abkenar, P. Rezaei, “Design of a novel EBG structure and its application for improving performance of a low profile antenna,” 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, pp. 3020-3024, May 2011.

[28] I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “Improvement the radiation properties of small antenna with metamaterial cell arrays,” 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, pp. 2745-2748, May 2011.

[29] I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “Enhancement of antenna radiation propertied with a novel metamaterial structure,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, pp. 2633-2636, July 2011. 

[30] I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “A new metamaterial structure with Z-shape resonators,” IEEE AP-S Int. Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, USA, July 2011.

]31[ مهديه دشتباني موغاري، پژمان رضائي، بهينه سازي محل استقرار جبران سازهاي پاشندگي مد پلاريزاسيون (PMD) شامل پلارايزر در طول خط انتقال، چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، شهريور 1390. 

]32[ مهديه دشتباني موغاري، پژمان رضائي، توزيع جبران سازهاي پاشندگي مد پلاريزاسيون (PMD) شامل پلارايزر در طول خط انتقال، چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، شهريور 1390. 

]33[ پژمان رضائي و بهاره محمدزاده، بررسي اثر ضخامت پچ در آنتن ميكرواستريپ مستطيلي با شكاف U شكل، چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، شهريور 1390.

]34[ محمدمهدي فخاريان، پژمان رضائي، كاربرد شبكه عصبي با الگوريتم جلورونده پس انتشار در تحليل و طراحي آنتن ميكرواستريپ مستطيلي، چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، شهريور 1390.

]35[ محمد عليپور، مهدي معصومين و پژمان رضائي، طراحي آنتن ميكرواستريپ پهن باند با ابعاد ميليمتري، چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، شهريور 1390.

[36] M. Alipour, M. Massoumin, P. Rezaei, “Designing Ultra Wide Band Microstrip Antenna and Improving Gain with Using Photonic Crystal Structures At X-band,” IEEE International RF and Microwave Conference (RFM2011), Seremban, Malaysia, pp. 344-346, 12-14th December 2011.

[37] M. M. Fakharian, P. Rezaei, “Design of a New Compact EBG Structure and Its Application in Inset Feed Fractal Microstrip Patch Antenna Arrays,” IEEE International RF and Microwave Conference (RFM2011), Seremban, Malaysia, pp. 286-289, 12-14th December 2011.

]38[ دانيال آذر، پژمان رضائي، مسعود ارديني، استفاده از ساعت سيستم موقعيت ياب جهاني به عنوان فركانس مبناي سينتي سايزر باند X  براي رادار  پسيو، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]39[ مهدي معصومين، پژمان رضائي، محمد عليپور، بهبود بهره آنتن پهن باند ميكرواستريپ در باند X با استفاده از ساختار كريستال هاي فوتوني، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]40[ مهدي معصومين، پژمان رضائي، محمد عليپور، طراحي آنتن ميكرواستريپ پهن باند و افزايش بهره و بازدهي آن با استفاده از ساختار كريستال فوتوني، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]41[ بهروز غريبي، پژمان رضائي، محاسبه ميدانهاي پراكنده شده از يك سطح رسانا با شكل دلخواه، به كمك روش انتگرال گيري مونته كارلو، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]42[ محمد عليپور، پژمان رضائي، مهدي معصومين، طراحي و بهينه سازي آنتن ميكرواستريپ تك قطبي پهن باند، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]43[ محمدمهدي فخاريان، پژمان رضائي، آنتن ميكرواستريپ فركتال با تغذيه مجاورتي بر روي ساختار فشرده باند ممنوعه مسطح، اولين کنفرانس سامانه‌هاي مراقبتي پسيو، دانشگاه شيراز، 23-24 آذر 1390.

]44[ مهدي معصومين، پژمان رضائي، محمد عليپور، افزايش پهناي باند و بهبود الگوي تشعشعي آنتن ميكرواستريپ با استفاده از ساختار كريستال‌هاي فوتوني، هجدهمين‌کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران وچهارمين کنفرانس‌مهندسي‌فوتونيک‌ايران، دانشگاه تبريز، صفحات 33-36، 18-20 بهمن 1390. 2606

[45] I. Arghand Lafmajani, Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, “Multifaceted Frequency-Selective Split Ring Resonators (SRR),” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.

[46] Z. Mousavi Razi, I. Arghand Lafmajani, P. Rezaei, “A Controllabe Chiral Metamaterial Resonators with Four Cut Wires,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.

[47] Mojtaba Skandary Cheraty, Z. Mousavi Razi, “A New Method for Band-Notching Application in UWB Circular Disk Monopole Antenna Using Defected Ground Structure,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.  

[48] M. M. Fakharian, P. Rezaei, “Analysis of Mushroom-like EBG Structure Utilizing Spin Sprayed Ni (-Zn)-Co Ferrite Films,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.

[49] M. M. Fakharian, P. Rezaei, “Multiple Fork-like EBG Structure and Its Analysis as Artificial Magnetic Conductor,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.

[50] M. Sorouri, P. Rezaei, “A Compact Dual-Band Aperture-Coupled Microstrip Antenna for Ku-Band Applications,” IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, USA, July 2012.

]51[ ميثم محمدزاده، پژمان رضائي، افزايش بهره آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار باند ممنوعه قارچي و فراماده، پانزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، شهريور 1391.

]52[ بهاره محمدزاده، پژمان رضائي، آنتن مونوپل آستيني پهن باند به منظور پوشش بي‌سيم داخل ساختمان، پانزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، شهريور 1391.

]53[ نيلوفر بهادري، پژمان رضائي، افزايش جهتدهي آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فبري پروت، پانزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، شهريور 1391.

]54[ ميلاد حسين‌تبار روشن، پژمان رضائي، معرفي ساختار زمين ناقص براي آنتن تشديد کننده عايقي مستطيلي باند بيسيم ٦/5 گيگاهرتز، پانزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، شهريور 1391.

[55] M. Hosseintabar Roshan, P. Rezaei, “Rectangular Dielectric Resonator Antennas Improvement with Defected Ground Structure,” 15th Iranian Students Conference on Electrical Engineering, Kashan University, August 2012.

[56] M. M. Fakharian, A. Azadi, M.R. Dadras, P. Rezaei, “Microstrip Antenna using Double-Section Compact Dual-Band Circularly Polarized GPS and S-Slot Patch Dumbbell-Shaped Defected Ground Plane,” 15th Iranian Students Conference on Electrical Engineering, Kashan University, August 2012.

[57] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, “Design of Fabry Perot Antenna and Compensating Bandwith with Defected Ground Structure,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 758-759, July 2013.      

[58] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, “Design and Simulation of Directivity Microstrip Patch Antenna by Fabry Perot Omega Unit Cells,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 762-763, July 2013.       

[59] Z. Mousavi Razi, N. Bahadori, P. rezaei, “Implementation of SRR Array as Fabry-Perot and Uniplanar Compact EBG,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 760-761, July 2013.       

[60] B. Mohammadzade, M. Afsahi, P. Rezaei, “Mutual Coupling Reduction in Microstrip Array Antennas by Using Uniplanar Compact EBG Structure and Concave Rectangular Patches,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 1260-1261, July 2013.      

[61] M. M. Fakharian, P. Rezaei, A. A. Orouji, “Microstip Antenna with a Reconfigurable Dumbbell-Shaped Defected Ground Plane for DCS-1800 and PCS-1900,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 576-57, July 2013.      

[62] A. Azadi, M. M. Fakharian, P. Rezaei, A. A. Orouji, M. R. Dehghani, “A New Compact Multiband Microstrip Slot Antenna Array,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 1818-1819, July 2013.   

[63] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “Microstrip antenna with split ring resonator structure,” 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, Tabriz, Iran, pp. 24-27, 28-30 August 2013.

[64] A. Rahmati, A. Valizade, P. Rezaei, “Design of Reconfigurable Microstrip Antenna with Switchable Band Rejection Functions for UWB Systems,” 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, Tabriz, Iran, pp. 152-154, 28-30 August 2013. 

[65] Z. Mousavi Razi, P. Rezaei, N. Bahadori, “Directivity Improvement of Microstrip Antenna with S Metamaterial Unit Cell as Fabry-Perot Cavity Superstrate,” 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, Tabriz, Iran, pp. 127-128, 28-30 August 2013. 

[66] Z. Mousavi Razi, N. Bahadori, P. Rezaei, “A Comparative Study on the Directivity Enhancement of the Patch, SRR and Omega Unit Cells as Fabry-Perot Superstrate,” 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, Tabriz, Iran, pp. 147-148, 28-30 August 2013. 

[67] M. Pourhosseini, P. Rezaei, “Circularly Polarized fabry perot antenna using a novel design of superstrate structure,” 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, Tabriz, Iran, pp. 348-351, 28-30 August 2013.

]68[ مونا پورحسيني، پژمان رضائي، "طراحی یک ساختار نوین آنتن فبری-پروت با ویژگی تغییر پلاریزاسیون با استفاده از زمین PDEBG،" ششمين کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران، مهر 1392. (16-17)

]69[ مونا پورحسيني، پژمان رضائي، "رولایه میله‌ای شکل برای آنتن کاوک فبری-پروت با زمین وابسته به پلاریزاسیون،" ششمين کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران، مهر 1392.

]70[ آرش ولي‌زاده، پژمان رضائي و بهاره بادامچي، "طرح جدیدی از آنتن مایکرواستریپ شکاف دار با قابلیت حذف باند فرکانسی وپهنای باند بهبود یافته برای کاربردهای فرا پهن باند،" ششمين کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران، مهر 1392.

]71[ نيلوفر بهادري، پژمان رضائي، "افزایش جهت‌دهی آنتن مایکرواستریپ با بهره‌گیری از محفظه تشدید فبری پروت با رولایه غیریکنواخت،" ششمين کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران، مهر 1392.

]72[ افشين رحمتي، پژمان رضائي، "طراحی آنتن سوئیچینگ با قابلیت نصب در بدنه موشک و ساختار تجدیدپذیری مجدد،" ششمين کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران، مهر 1392.

[73] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “A Pattern Reconfigurable Antenna with Parasitic Rectangular Ring,” 2th Extending Industrial Applications of Information, Communications and Computations, Tabriz, Nov. 2013.

[74] E. Nasrabadi, P. Rezaei, “Designing of Radiation Pattern Reconfigurable Antenna with Rectangular parasitic patch,” 2th Extending Industrial Applications of Information, Communications and Computations, Tabriz, Nov. 2013.

]75[ حسام زراوشان، پژمان رضائي، زهرا موسوي راضي، "طراحي نويني از آنتن ميکرواستريپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولايه فبري پرو،" دومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی ايران، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، دوره 2، شماره 1، صفحات 384-389، 18-19 دی 1392.

[76] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A.A. Orouji, “A novel reflectarray based on the folded SIR patch-slot configuration,” 8th European Conference on Antennas and Propagation, pp. 1931-1933, Netherlands, 6-11 April 2014.

[77] M.M. Fakharian, P. Rezaei, A.A. Orouji, “A novel reflectarray backed on FSS based on the folded SIR configuration for low RCS,” 8th European Conference on Antennas and Propagation, pp. 2737-2739, Netherlands, 6-11 April 2014.

]78[ صديقه نوريان، پژمان رضائي، مرجان كيفري و آرش ولي‌زاده، "آنتن پاپيوني چندبانده شكاف‌دار،" چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، صفحات 128-133، تهران، 6 تير 1393.

]79[ مرجان كيفري، پژمان رضائي، صديقه نوريان و آرش ولي‌زاده، "آنتن پهن باند دوكي شكل فراپهن‌باند با قابلیت حذف باند فرکانسی،" چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، صفحات 183-188، تهران، 6 تير 1393.

]80[ سجاد مرادي، پژمان رضائي و علي شهزادي، "تخمين كور پارامترهاي OFDM جهت شنود گيرنده به كمك تحليل ايستان دوره‌اي،" چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، صفحات 342-335، تهران، 6 تير 1393.

[81] V. Sharbati, P. Rezaei, A. Shahzadi, M.M. Fakharian, “A new design of switchable microstrip antenna for cognitive radio,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 1097-1098, July 2014.

[82] E. Nasrabadi, P. Rezaei, S. Saghayi, “Design of compact frequency reconfigurable antenna with defected ground structure for UWB applications,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 1258-1259, July 2014.       

[83] E. Nasrabadi, P. Rezaei, M. Danaie, “Pattern reconfigurable antenna with DNG structure for WiMAX applications,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, USA, pp. 1461-1462, July 2014.

[84] A. Valizade, P. Rezaei, J. Nourinia, Ch. Ghobadi, and B. Mohammadi, “An ultra-wideband band-pass filter with band-notch performance based on meander embedded open-circuited stub structure,” 7th Int. Symp. on Telecommunication, pp. 270-273, 9-11 Sep. 2014.

[85] M. Pourhosseini, P. Rezaei, “Design a novel structure of circular polarization antenna using reflective meta surface,” 3rd National Conference on Engineering Electromagnetics, Iranian Research Organization for Science and Technology, 2-4 Dec. 2014.

[86] M. Pourhosseini, P. Rezaei, “Self-polarizing highly-gain Fabry-Perot cavity antennas with EDR unit cell,” 3rd National Conference on Engineering Electromagnetics, Iranian Research Organization for Science and Technology, 2-4 Dec. 2014.

]87[ سميه فروغی، پژمان رضائی، زهرا موسوی راضی، "افزايش جهتدهی آنتن فبری پروت با رولايه‌ای از سلول واحد S شکل،" سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی ايران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دوره 3، صفحات 1-4، 11-13 آذر 1393.

]88[ بهنام مزدوری، پژمان رضائي، "الگوريتم محاسبه پرتو تشعشعی آنتن آرايه انعکاسی مسطح،" سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی ايران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دوره 3، صفحات 1-4، 11-13 آذر 1393.

]89[ احمد قادری، پژمان رضائی، محمدمهدی فخاريان، "طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فيلترينگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX،" سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی ايران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دوره 3، صفحات 1-4، 11-13 آذر 1393.

]90[ محمد شبان، پژمان رضائي، زهرا موسوي‌راضي، "افزایش پهنای باند آنتن‌میکرواستریپ با استفاده از ساختار نقص هلالی‌در صفحه زمین،" سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی ايران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دوره 3، صفحات 1-4، 11-13 آذر 1393.

[91] S. Mohammadpour Jaghargh, P. Rezaei, and J. Soleiman Meiguni, “Simulation and design of a novel K-band microstrip leaky-wave antenna with metamaterial unit cell and slow-wave structure,” 1st National Conf. on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran, Gorgan, pp. 1-5, 18 Dec. 2014. 

[92] S. Mohammadpour Jaghargh, P. Rezaei, and J. Soleiman Meiguni, “Effects of interdigital capacitors on scan angles in microstrip composite right/left-handed leaky-wave antennas,” 1st National Conf. on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran, Gorgan, pp. 1-7, 18 Dec. 2014.

]93[ محمد صفرپورحاجي‌آبادي، پژمان رضائي، "بررسي عملكرد سلول واحد چندباندي حلزوني در ساختار فرامواد به عنوان هادي مغناطيسي مصنوعي وباندممنوعه الكترومغناطيسي،" هفتمين کنفرانس ملی‌جنگ‌الکترونیک ایران، دانشگاه علوم و فنون شهيدستاري، تهران، بهمن 1393.

[94] J. Nourinia, P. Rezaei, A. Valizade, and B. Mohammadi, “Design of an omnidirectional triple band bent-fork shaped microstrip monopole antenna for multiband applications,” IEEE 23nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2015), Sharif University of Technology, pp. 546-549, 10-14 May 2015.

[95] S. Mohammadpour Jaghargh, P. Rezaei, and J. Soleiman Meiguni, “Effect of Slow Wave Structures on Scan Angles in Microstrip Leaky-wave Antennas,” Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS Proceedings, pp. 1632-1636, Czech Republic, 6-9 July 2015.

[96] S. Mohammadpour Jaghargh, P. Rezaei, and J. Soleiman Meiguni, “Effect of Complementary Split-ring Resonators on Beam Scanning in the CRLH-leaky Wave Antennas Based on Split-ring Resonators and Slotline,” Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS Proceedings, pp. 2636-2638, Czech Republic, July 2015.

[97] M. Dadras, P. Rezaei, M. Danaie, “Planar triple-band monopole antenna with 2-D photonic crystal structure for LMDS (27.5-31.3 GHz), V-band (40-75 GHz) and WiGig (57-66 GHz) applications,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, Canada, pp. 1934-1935, 19-24 July 2015.

[98] S. Saghayi, P. Rezaei, E. Nasrabadi, “Design of a compact UWB antenna with controllable band-notched,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, Canada, pp. 1934-1935, July 2015.

[99] M. Safarpour, P. Rezaei, S. Foroughi, “Tulip-like UWB antenna with switchable Bull-like slot for double/triple band rejection,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, Canada, pp. 2397-2398, July 2015.       

[100] M. Safarpour, P. Rezaei, A. Zarkhoshk, “Compact multi-band reconfigurable antenna for Cognitive Radio,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, Canada, pp. 2397-2398, July 2015.

[101] S. Masihi, P. Rezaei, M. Panahi, “Design of wideband microstrip antenna with spiral slot on ground plane,” IEEE AP-S Int. Symp. on Antennas and Propagation, Canada, pp. 1934-1935, July 2015.

[102] S. Mohammadpour Jaghargh, and P. Rezaei, “Effects of SRR/CSRR on beam scanning in Series-Fed Patch Leaky Wave Array Antennas,” 2nd International Congress on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Shahid Beheshti University, pp. 35-42, 22 August 2015.

[103] S. Mohammadpour Jaghargh, P. Rezaei, and J. Soleiman Meiguni, “A Novel X-band Composite Right/Left Handed Leaky Wave Antenna with Periodic J-shaped Metamaterial and Slow Wave Structure,” 2nd International Congress on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Shahid Beheshti University, pp. 43-46, 22 August 2015.

گزارشهاي فني

مستندات گروه آنتن و انتشار امواج مركز تحقيقات مخابرات ايران:

 • طراحي و ساخت آنتن مارپيچ چهارشاخه براي ماهواره چند منظوره SMMS (در باندهاي S وUHF)
 • تحقيق درباره فناوري آنتنهاي ماهواره‌هاي کوچک
 • طراحي و ساخت آنتن مارپيچ چهارشاخه دوباندي براي ماهواره SMMS

مستندات گروه‌هاي مخابرات و ايستگاه زميني طرح ماهواره مصباح:

 • بررسي سيستم ردگيري و طراحي آنتن ايستگاه زميني و مشتركين شبكه ماهواره مصباح
 • محاسبه زمان دسترسي به ماهواره‌هاي LEO ماهواره مصباح و بررسي عوامل موثر بر آن
 • مسائل انتشار امواج در لينك مخابرات ماهواره‌اي و بودجه لينك
 • طراحي و ساخت بخش Front-End فرستنده گيرنده ترمينال كاربران ماهواره مصباح
 • اندازه گيري سطح نويز محيط به منظور مکان يابي ايستگاه مرکزي مصباح

رساله‌هاي دكتري خاتمه يافته

 1. آرش ولي‌زاده شهميرزادي، تحليل و طراحي سيستم پهن باند مجتمع با تاكيد بر مولد پالس و آنتن فعال تغيير پذير، 22/4/1395.
 2. محمدمهدي فخاريان، تحليل، طراحي و ساخت آنتن مسطح با قابليت تاثيرپذيري توام فركانس، پرتو تشعشعي و پلاريزاسيون، 22/4/1395.

دانشجويان دكتري تحت سرپرستي

 1. سيدهاشم رمضان‌نيا طلوتي ورودي 91 (24/9/1394)

(پروپوزال: افزايش پهناي باند آنتن آرايه انتقالي با سلول واحد روزنه‌اي چندلايه)

 1. بهاره بادامچي ورودي92 (انصراف-دانشگاه اروميه)
 2. زهرا موسوي راضي ورودي93 (24/11/1395)

(پروپوزال: تحلیل و طراحی آنتن آرايهای با قابليت چرخش پلاریزاسیون دايروي و راستاي تشعشعي با استفاده از شبكه باتلر بهبود يافته)

 1. محمود كرمي ورودي 94 (ارزيابي جامع)
 2. مهديه قادري ورودي 94 (ارزيابي جامع)
 3. الهام آتش پنجه ورودي 95
 4. محمد نوايي ورودي 95
 5. مرضيه عسگري ورودي 95
 6. شيوا خاني ورودي 95

پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد خاتمه يافته

 1. معصومه زوارزاده، طراحي و شبيه سازي شبکه دسترسي FTTX، 5/7/1389.
 2. معصومه رضايي آبكنار، استفاده از ساختارهاي باند ممنوعه الكترومغناطيسي جهت بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن، 28/7/1389.
 3. مجتبي اسكندري چراتي، بررسي ساختارهاي زمين ناقص(DGS) در الکترومغناطيس، 28/7/1389.
 4. مهديه دشتباني موغاري، تحليل‏، طراحي و شبيه‌سازي جبران‌سازهاي PMD، 9/3/1390.
 5. ايرج ارقند لفمجاني، کاربرد فرامواد در بهبود کارايي تشعشعي آنتن دوقطبي، 28/6/1390.
 6. محمد صفي صمغ‌آبادي، طراحي و شبيه‌سازي آنتن‌هاي تطبيق‌يافته با سطح به منظور استفاده در مخابرات سيار، 18/7/1390.
 7. مهدي معصومين، افزايش پهناي باند و بهبود الگوي تشعشعي آنتن هاي ميکرواستريپ با استفاده از ساختار بلورهاي فوتوني، 29/9/1390.
 8. محمدمهدي فخاريان، تحليل، طراحي و شبيه‌سازي آنتن ميکرواستريپ فراکتالي با ساختار باند‌ممنوعه الکترومغناطيسي، 14/12/1390.
 9. ميثم محمدزاده، بهبود بهره آنتن‌هاي ميکرواستريپ با استفاده از ساختارهاي باند ممنوعه الکترومغناطيسي، 14/12/1390.
 10. محمد عليپور، بهبود پهناي باند آنتنهاي ميکرواستريپ با استفاده از ساختارهاي DGS، 14/12/1390.
 11. مهدي رهاننده، طراحي آنتن شكافي مسطح براي پوشش باند فرکانس استاندارد WLAN، 2/7/1391.
 12. ميلاد حسين تبار روشن، تحليل آنتن تشديدي عايقي مستطيلي با استفاده از ساختارهاي زمين ناقص، 17/7/1391.
 13. ميثم شعبان سروري، طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه‌اي صفحه‌اي در باند Ku براي پوشش ماهواره‌اي ايران، 25/7/1391. (مشترك)
 14. زهرا موسوي راضي، اصلاح ساختار آنتن فبری پروت به منظور جبران کاهش پهنای باند آن، 21/7/1392.
 15. نيلوفر بهادري، افزایش جهت‌دهی‌آنتن با بهره‌گیری از ساختارهای فبری‌پروت، 9/10/1392.
 16. مونا پورحسينی، تنظيم پلاريزاسيون آنتن با بهره‌گيری از ساختارهای فبری‌پروت، 12/12/1392.
 17. مهدي صابري دالنجان، استفاده از ساختارهای باند ممنوعه الکترومغناطيسی در طراحی آنتن‌های کم ارتفاع، 23/6/1393.
 18. اسماعيل نصرآبادي، طراحی آنتن تجديدپذير با قابلیت حذف باند فرکانسی، 15/10/1393.
 19. سجاد مرادي، همزمان‌سازی کور سمبل‌ها براساس پیشوند دوره‌ای برای سیستم‌های OFDM، 12/11/1393.
 20. وحيد شربتي، آنتن‌‌های میکرواستریپ با قابلیت پیکربندی مجدد در سیستمهای رادیوشناختگر، 12/11/1393.
 21. محمودرضا دادرس جدي گلدهي، تحليل و طراحي آنتن هاي كريستال فتوني و مايكرواستريپ درباند تراهرتز، 23/6/1394.
 22. افشين رحمتي، آنتن چند باندي با قابليت پيكربندي مجدد، 25/6/1394.
 23.  سعيد محمدپور جاغرق، آنتن موج نشتي با قابليت پويش فضايي، 13/7/1394.
 24. مهري برهاني كاخكي، طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ شكاف دار حذف باند فركانسي، 14/7/1394.
 25. صديقه سقايي، تنظيم باند فركانسي آنتن مونوپل مسطح با ايجاد شكاف روي آن، 20/11/1394.
 26. محمد صفرپور حاجي آبادي، حذف تداخل فركانسي آنتن فراپهن باند مسطح با بهبود ساختار آن، 25/11/1394.
 27. احسان گلچيان، آنتن ميكرو استريپ تجديد پذير با قابليت تنظيم پلاريزاسيون، 9/12/1394.
 28. فاطمه عابديني، تنظيم فركانس آنتن چند باندي با استفاده از ساختار تجديدپذير، 10/12/1394. (مشترك)
 29. علي‌رضا زرخشك، فشرده سازي ساختار آنتن تجديدپذير براي ارتباطات بي سيم، 4/11/1395.
 30. مهرداد مهدي اوغلي لاهرودي، طراحي آنتن مونوپل مسطح تغيير پذير با قابليت ايجاد تنوع پلاريزاسيون، 11/11/1395.
 31. مليحه حيدري، طراحي آنتن هاي پوشيدني با قابليت پيكربندي مجدد، 19/11/1395.
 32. سميه فروغي، طراحي و ساخت آنتن با قابليت پيكربندي مجدد ازطريق كليدزني و تغيير الگوي تشعشعي، 24/11/1395.

فعاليتهاي مطالعاتي

 • تئوري الكترومغناطيس
 • تئوري، طراحي، شبيه‌سازي و اندازه‌گيري آنتن
 • آنتن‌هاي باند وسيع و ساختارهاي تجديدپذير
 • انتشار امواج در ارتباطات سيار
 • سيستمهاي مخابرات ماهواره‌اي