متن استاتیک

1- اصل یا گواهی موقت دیپلم و ریزنمرات

2- گواهی اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان

3- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (2 سری)

4- کپی کارت ملی (2 سری)

5- 12 قطعه عکس

6- کارنامه قبولی سازمان سنجش

7- اسکن تمامی مدارک ذکر شده در CD