متن استاتیک

مراحل و روال پایان نامه کارشناسی ارشد

1- گرفتن فرم پروپزال از سایت دانشگاه(قسمت دانلودها)- هر دو فرم پیشنهاد پایان نامه و خلاصه پیشنهاد

2- کامل کردن پروپزال(هر دو فرم اصلی و خلاصه) با راهنمایی استاد راهنمای پایان نامه

3- تحویل فرم پروپزال پایان نامه(هر دو فرم) به گروه آموزشی مربوطه (حدودا اواسط ترم سوم تحصیل) – در این مرحله پروپزال در شورای گروه مطرح می شود و در صورت تایید به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل داده می شود. اگر در هر مرحله اشکالی از پروپزال گرفته شود، دانشجو باید اشکالات را رفع کرده و مجددا پروپزال را برای گذراندن این روال به گروه تحویل دهد. نتیجه تصویب، رد یا نیاز به رفع اشکال پروپزال باید در هر مرحله توسط دانشجو از گروه پیگیری شود. مهم: برای دفاع پایان نامه باید حداقل 6 ماه از زمان تصویب نهایی پروپزل پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذرد. قبل از گذشت 6 ماه به هیچ عنوان مجوز دفاع صادر نخواهد شد. دانشجویان باید با توجه به سنوات باقیمانده شان این مدت زمان را محاسبه نمایند تا با کسری سنوات مواجه نشوند.(مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های قبل 94 پنج ترم و برای ورودی های بعد 94 چهار ترم می باشد.)

4- در صورت تصویب نهایی پروپزال در شورای گروه  و همچنین شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجو به قسمت پژوهش دانشگاه مراجعه کرده و نامه(معرفی نامه) برای ایران داک دریافت می کند و روال ثبت و همچنین اصالت موضوع پایان نامه را در ایران داک انجام می دهد.

5- دانشجو گزارش پیشینه ای که توسط ایران داک دریافت می کند را حتما باید به قسمت پژوهش دانشگاه تحویل دهد(در اسرع وقت و به محض دریافت). در غیر این صورت پایان نامه ایشان ثبت نشده و قابل انجام و دفاع نمی باشد.

6- انجام روال پایان نامه تا زمان آمادگی برای دفاع آن

7- برای دفاع پایان نامه حتما باید 6 ماه از زمان تصویب نهایی پروپزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گذشته باشد تا اجازه دفاع داده شود.

8- برای دفاع پایان نامه باید معدل بالای 14 باشد و همچنین تمامی دروس پاس شده باشد و فقط پایان نامه باقی بماند. در غیر این صورت مجوز دفاع پایان نامه داده نمی شود.(دانشجویانی که معدل آنها زیر 14 باشد طبق شرایط آیین نامه، در صورت داشتن سنوات باید دروس اضافه تری را برای بالا بردن معدل شان پاس کنند.)

9- اگر تمام شرایط بالا برقرار بود، فرم آمادگی دفاع پایان نامه پر می شود و به همراه یک نسخه پرینت شده داکیومنت پایان نامه که به تایید استاد راهنما رسیده باشد به گروه تحویل داده می شود(استاد بر روی صفحه اول پرینت داکیومنت عبارت "مورد تایید است" را قید و امضا کرده باشند.) تا برای تعیین اساتید داور و تاریخ دفاع پایان نامه در جلسات شورای گروه و شورای تحصیلات تکمیلی مطرح شود. نتیجه جلسات باید توسط دانشجو از گروه پیگیری شود و در صورت نیاز داکیومنت پایان نامه رفع اشکال شود.

 10- پس از تعیین داوران(توسط شورای گروه) در مرحله قبلی، دانشجو با مراجعه به آموزش دانشگاه دعوت نامه اساتید را دریافت کرده، سپس فرم "تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد" را تهیه می نماید(از طریق سایت یا انتشارات). طبق این فرم، نسخه ای از پایان نامه و دعوت نامه ها به هر یک از اساتید تحویل داده می شود و در ازاء آن، فرم توسط اساتید مربوطه امضاء میشود. در نهایت فرم تکمیل شده به گروه آموزشی مربوطه تحویل داده می شود.(مهم: از زمان تحویل این فرم به گروه باید حداقل 10 روز بگذرد تا به دانشجو اجازه دفاع داده شود.)

 11- دانشجو در تاریخ تعیین شده، از پایان نامه خود دفاع می کند.(نمره اساتید در جلسه دفاع از 18 نمره در نظر گرفته می شود و 2 نمره مربوط به مقاله و فعالیت های پژوهشی می باشد که در نکات ذیل توضیح داده شده است.)

12- دانشجو باید اشکالات فنی و ویرایشی که در جلسه دفاع توسط اساتید مطرح می شود را بر طرف کرده و نسخه نهایی داکیومنت پروژه را قبل از صحافی به تایید اساتید رسانده و فرم مربوط به آنرا برای امضا به ایشان ارائه دهد. این فرم، طبق راهنمای ساختار داکیومنت پایان نامه، در بین صفحات کامل شده داکیومنت پایان نامه قرار می گیرد و سپس صحافی انجام می شود.(رنگ جلد صحافی ها باید سورمه ای باشد.)

13- نسخه های صحافی شده ای که باید تحویل داده شوند به شرح ذیل می باشد:
       الف) یک نسخه صحافی شده(رنگ جلد سورمه ای) به همراه CD برای گروه آموزشی مربوطه(صفحه مربوط به امضاهای تایید نهایی اساتید که در بند 12 گفته شد، الزامی است.)
       الف) یک نسخه صحافی شده(رنگ جلد سورمه ای) به همراه CD برای امور فارغ التحصیلان(صفحه مربوط به امضاهای تایید نهایی اساتید که در بند 12 گفته شد، الزامی است)

الف) یک نسخه صحافی شده(رنگ جلد سورمه ای) به همراه CD برای هر یک از اساتید(راهنما، مشاور و داوران) به صورت جداگانه (نیاز به تحویل یا عدم تحویل نسخه مربوط به اساتید، به نظر هر یک از اساتید مربوطه بستگی دارد- لطفا در این مورد با ایشان هماهنگ شود)

       نکته: دانشجویان کارشناسی ارشد دقت داشته باشند، با توجه به اینکه مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 4 ترم می باشد، دانشجو باید حداکثر تا اواسط ترم سوم تحصیلش، تصویب پروپزال پایان نامه را از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اخذ کرده باشد.

       نکته: در روز دفاع پایان نامه، نمره از 18 محاسبه شده و 2 نمره بابت مقاله و محصولات پژوهشی استخراج شده از پایان نامه در نظر گرفته می شود که میزان نمره این موارد، طبق جداول امتیازبندی پژوهشی توسط شورای پژوهش دانشگاه بررسی و محاسبه خواهد شد.
      
      نکته: طبق آیین نامه، اگر دانشجویی پس از اخذ پایان نامه و انجام مراحل اولیه آن، نتوانست از پایان نامه خود دفاع کند، می تواند با تایید استاد راهنما و در صورت موافقت گروه آموزشی، به جای پایان نامه، 6 واحد درسی را اخذ کرده و بگذراند.(البته در صورت داشتن سنوات) لازم به ذکر است که پایان نامه قابل حذف از لیست دروس نبوده و باقی می ماند.(فقط با اخذ دروس جایگزین، نیازی به دفاع و کسب نمره پایان نامه نمی باشد.)