فرم ساز

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

سارا مهران­فر

مدیر آموزش

داخلی : 160

سمیه متولی

کارشناس فارغ التحصیلان

داخلی : 161

لیلا جورابلو

کارشناس امور کلاس ها

داخلی : 162

مرجان کیفری

کارشناس گروه برق، پزشکی ، عمران و هنر

داخلی : 163

 

 

 

 

طیبه ادیبی

کارشناس گروه مکانیک، کامپیوتر ، حسابداری و مسئول امتحانات

داخلی : 164

فاطمه السادات موسوی

کارشناس دبیرخانه و ثبت نام

داخلی : 165

آتنا صلواتچی

مسئول امتحانات

داخلی : 166

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

 

حسین کنشلو

کارشناس امور دانشجویی

داخلی : 131

سمیه بهاری

کارشناس امور فرهنگی

داخلی : 132

 

 

معاونت پژوهشی

 

 

 

 

بابک فدایی

مدیر پژوهش

داخلی : 201

محمد صادق اردستانی

IT Administrator

داخلی : 101-102

 

 

معاونت اداری - مالی

 

 

 

 

مریم السادات مطهری

کارشناس امور مالی

داخلی : 151

فرهاد خسروی زاده

کارپرداز

داخلی : 152