مسیر سرویس های دانشگاه

   

سرویس های ادیبان از تهران به گرمسار

جهت انتقاد و پیشنهادات دانشجویان محترم: 09125768026 - 09196674575

لیست رانندگان سرویس دانشگاههای شهرستان گرمسار به شرح ذیل می باشد

سرویس دانشگاه در کل ایام هفته و روزهای جمعه --  راننده : آقای محمد عربی  --  شماره همراه : 09192487258 

نام ایستگاه

ساعت

مترو گلشهر کرج

4

فلکه ی صادقیه

4/40

ستار خان

4/45

گیشا

4/50

شهرک غرب

4/50

ونک

5

رسالت

5/20

تهرانپارس

5/35

سه راه افسریه

6

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شرک مسافربری

1

علیرضا ترابی

09123327459

میلاد سفر شرق

2

جمشید یزدان نجات

09121310317

میلاد سفر شرق

3

سعید شاه حسینی

09125311399

میلاد سفر شرق

4

عظیم عامری

09125768026

شرکت اتحاد شرق

5

مسعود زندی

09128319340

شرک اتحاد شرق

6

محمد عربی

09192487258

میلاد سفر شرق

7

حسین قلی زاده

09122121560

شرکت الماس

8

مصطفی کریمی

09122312698

شرکت اطمینان

9

محمد علی بهدانه

09121319204

شرکت الماس

10

سید عباس زراعتکار

09122310873

میلاد سفر شرق

11

حسین پاکزادفر

09121310399

شرکت اتحاد شرق

12

ناصر سعیدی

09377521977

میلاد سفر شرق

 

نام و نام خانوادگی راننده

شماره تماس

مسیر

ساعت حرکت

سعید شاه حسینی

09125311399

میدان تجریش

4/45

سعید شاه حسینی

09125311399

فرمانیه

4/50

سعید شاه حسینی

09125311399

نوبنیاد

4/55

سعید شاه حسینی

09125311399

چهارراه پاسداران

4/55

سعید شاه حسینی

09125311399

حسینیه ارشاد

5

سعید شاه حسینی

09125311399

سیدخندان

5/05

سعید شاه حسینی

09125311399

میدان رسالت

5/15

سعید شاه حسینی

09125311399

هفت حوض 

5/20

سعید شاه حسینی

09125311399

میدان امامت

5/30

سعید شاه حسینی

09125311399

سرپیروزی

5/35

سعید شاه حسینی

09125311399

بیست متری افسریه

5/40

سعید شاه حسینی

09125311399

سه راه افسریه

5/50

نام و نام خانوادگی راننده

شماره تماس

مسیر

ساعت حرکت

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

هفت حوض

5:05

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

چهارراه تلفن خانه

5:10

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

سی متری نارمک

5:15

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

امامت

5:20

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

فلکه چهار گوش

5:25

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

سرپیروزی

5:30

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

روبروی نیروی هوائی

5:35

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

سر بیست متری

5:40

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

روبروی گلها

5:45

حسین پاکزاد فر

09121310399

09194314715

سه راه افسریه

5:50

جمشید یزدان  نجات

09121310317

اتوبان باقری

4:40

جمشید یزدان  نجات

09121310317

فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

5

جمشید یزدان  نجات

09121310317

فلکه سوم تهران پارس تا دوم

5

جمشید یزدان  نجات

09121310317

فلکه دوم تهران پارس

5:05

جمشید یزدان  نجات

09121310317

تقاطع تیرانداز به سمت اول

5:20

جمشید یزدان  نجات

09121310317

فلکه اول

5:20

جمشید یزدان  نجات

09121310317

کوچه تره بار

5:20

جمشید یزدان  نجات

09121310317

سه راه تهرانپارس

5:25

جمشید یزدان  نجات

09121310317

روبه روی شهرک زینبیه

5:25

جمشید یزدان  نجات

09121310317

سر ائمه اطهار و روبروی بیمارستان بعثت

5:35

جمشید یزدان  نجات

09121310317

سر شهید محلاتی یا آهنگ

5:35

جمشید یزدان  نجات

09121310317

بیست متری افسریه

5:35

جمشید یزدان  نجات

09121310317

تالار گلها

5:40

جمشید یزدان  نجات

09121310317

بعداز پل سه راه افسریه

6

جمشید یزدان  نجات

09121310317

میدان آقانور و مسجد سید الشهدا

6:05

جمشید یزدان  نجات

09121310317

قیام دشت

6:20

جمشید یزدان  نجات

09121310317

دو راهی پبر

6:35

جمشید یزدان  نجات

09121310317

مامازن (بانک مسکن)

6:35

جمشید یزدان  نجات

09121310317

پلیس راه شریف آباد

6:45

بهدانه

09121319204

میدان سپاه

4:40

بهدانه

09121319204

باشگاه فرمانیه

4:40

بهدانه

09121319204

خیابان شریعتی

4:45

بهدانه

09121319204

نوبنیاد

4:45

بهدانه

09121319204

چهارراه پاسداران

4:50

بهدانه

09121319204

برج سفید

4:55

بهدانه

09121319204

حسینیه ارشاد

5

بهدانه

09121319204

خیابان شریعتی

5:05

بهدانه

09121319204

سید خندان

5:20

بهدانه

09121319204

رسالت

5:30

بهدانه

09121319204

باقری

5:35

بهدانه

09121319204

تیرانداز

5:40

بهدانه

09121319204

سرپیروزی

5:50

بهدانه

09121319204

سه راه افسریه

6

بهدانه

09121319204

پاکدشت

6:35

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان آزادی

5

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان انقلاب

5:10

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان حر

5:15

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان قزوین

5:15

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان گمرک

5:20

سید عباس زراعتکار

09122310873

میدان بهمن

5:30

سید عباس زراعتکار

09122310873

سر کیان شهر

5:40

سید عباس زراعتکار

09122310873

سه راه افسریه

5:50

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

فاطمی

4:40

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

پل گیشا

4:45

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

ستارخان

4:45

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان آزادی

5

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان انقلاب

5:10

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان حر

5:15

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان قزوین

5:15

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان گمرک

5:20

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

میدان بهمن

5:30

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

سر کیان شهر

5:40

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

سه راه افسریه

5:50

حسین قلی زاده

09122121560

09390231198

داخل مامازن میدان ساعت

6:35

مصطفی کریمی

09122312698

اتوبان باقری

4:40

مصطفی کریمی

09122312698

فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

5

مصطفی کریمی

09122312698

فلکه سوم تهران پارس تا دوم

5

مصطفی کریمی

09122312698

فلکه دوم تهران پارس

5:05

مصطفی کریمی

09122312698

تقاطع تیرانداز به سمت اول

5:20

مصطفی کریمی

09122312698

فلکه اول

5:20

مصطفی کریمی

09122312698

کوچه تره بار

5:20

مصطفی کریمی

09122312698

سه راه تهرانپارس

5:25

مصطفی کریمی

09122312698

روبه روی شهرک زینبیه

5:25

مصطفی کریمی

09122312698

سر ائمه اطهار و روبروی بیمارستان بعثت

5:35

مصطفی کریمی

09122312698

سر شهید محلاتی یا آهنگ

5:35

مصطفی کریمی

09122312698

بیست متری افسریه

5:35

مصطفی کریمی

09122312698

تالار گلها

5:40

مصطفی کریمی

09122312698

بعداز پل سه راه افسریه

6

مصطفی کریمی

09122312698

میدان آقانور و مسجد سید الشهدا

6:05

مصطفی کریمی

09122312698

قیام دشت

6:20

مصطفی کریمی

09122312698

دو راهی پبر

6:35

مصطفی کریمی

09122312698

مامازن (بانک مسکن)

6:35

مصطفی کریمی

09122312698

پلیس راه شریف آباد

6:45

علیرضا ترابی

09123327459

مترو گلشهر

4

علیرضا ترابی

09123327459

پل پردیس

4:10

علیرضا ترابی

09123327459

شهید رجائی

4:45

علیرضا ترابی

09123327459

میدان بهشت

4:50

علیرضا ترابی

09123327459

مترو علی آباد

4:55

علیرضا ترابی

09123327459

میدان مادر

5

علیرضا ترابی

09123327459

چهارراه آرامگاه

5

علیرضا ترابی

09123327459

میدان فرمانداری

5

علیرضا ترابی

09123327459

میدان همزه آباد

5:5

علیرضا ترابی

09123327459

میدان نماز

5:5

علیرضا ترابی

09123327459

خیابان دیلمان (مسجد مرتضی علی)

5:5

علیرضا ترابی

09123327459

میدان شاه عبدالعظیم

5:10

علیرضا ترابی

09123327459

سه راه ورامین

5:15

علیرضا ترابی

09123327459

چهارراه خط آهن

5:15

علیرضا ترابی

09123327459

فلکه اول دولت آباد

5:15

علیرضا ترابی

09123327459

سرکیان شهر

5:20

علیرضا ترابی

09123327459

سه راه افسریه

5:25

زندی

09128319340

پونک جلو بوستان

4:50

زندی

09128319340

سردار جنگل

4:55

زندی

09128319340

ایران بارس

5:00

زندی

09128319340

شهران  میدان الغدیر

5:05

زندی

09128319340

جنت آباد جنوبی

5:10

زندی

09128319340

کاشانی میدان نور

5:20

زندی

09128319340

صادقیه جلو مسجد امام جعفر صادق

5:25

زندی

09128319340

ستار خان

5:30

زندی

09128319340

میدان توحید

5:35

زندی

09128319340

نواب

5:40

عظیم عامری

09125768026

09196674575

میدان قیام

25/5

عظیم عامری

09125768026

09196674575

بلوار قیام

25/5

عظیم عامری