آدرس موسسه
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
شماره تماس: 8-34557261-023
صندوق پستی : 179-35815
کد پستی: 43112-35881

حوزه مدیریت

ریاست دانشگاه

110

معاونت آموزشی و پژوهشی

120

معاونت فرهنگی و دانشجویی

130

حوزه ریاست و روابط عمومی

140

معاونت مالی ، اداری و پشتیبانی

150امور اداری

فکس حوزه مدیریت

301-302

گروههای آموزشی

مدیریت  اداری و روابط عمومی(خانم تن)

140

گروه آموزشی مکانیک (آقای فدایی)

201

مسوول امور عمومی(آقای ایجی)

141

گروه آموزشی کامپیوتر(خانم ال اقایی)

202

انتظامات

142

گروه آموزشی برق  و پزشکی(آقای جلالی)

203

آبدارخانه‌ی حوزه ریاست

401

گروه عمومی و ریاضی

203

امور مالی

امور دانشجویی و فرهنگی

مدیر امور مالی(خانم شفیعی)

150

کارشناس امور دانشجویی (آقای کنشلو)

131

کارشناس امور مالی (خانم مطهری)

151

کارشناس فرهنگی (خانم بهاری)

132

کارپرداز (آقای خسروی)

152

پژوهش

آموزش

مدیریت امور پژوهشی (خانم مهرانفر)

160

مدیریت آموزش (خانم مهرانفر)

160

مشاوره

168

فارغ التحصیلان (خانم متولی)

161

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

102-101

امور کلاس­ها (خانم جورابلو)

162


کارشناس برق، مخابرات و پزشکی(خانم کیفری)

163

خوابگاه خواهران

403

کارشناس کامپیوتر، مکانیک و حسابداری (خانم ادیبی)

164

تاسیسات

400

دبیرخانه و ثبت نام (حانم موسوی)

165

آبدار خانه همکف

402

کتابخانه

167

نگهبانی

143

امتحانات (خانم صلواتچی)

166 

کروکی دانشگاه