آدرس موسسه
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان

شماره تماس: 8-34557261-023
شماره دورنگار: 89783164-021
 
صندوق پستی : 179-35815

کد پستی: 43112-35881

راههای ارتباطی با کارشناسان و مدیران دانشگاه


 
کروکی دانشگاه