صفحه گالري

عکس 1
جملات قصار
کاريکاتور، گذاشتن چهره شوخي است در پيکر حقيقت. ژوزف کزاد