رشته هاي داير
جملات قصار
چشم آخر بين تواند ديد راست چشم آخر بين غرور است و خطا. مولانا