رشته هاي داير
جملات قصار
حقيقتي بالاتر از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد. تورئو