صفحه اخبار

درمان افراد معلول

در یک آزمایش یک میمون که پای چپش دچار مشکل شده بود و توان حرکت نداشت، به وسیله دستگاه های الکترونیکی که توسط انسان ساخته شده بود، درمان شد و توان حرکتی خود را پیدا کرد.

اساسا این دستگاه های الکترونیکی سیستم عصبی را پای پس می کنند و آسیب وارد شده به آن را برطرف می کنند؛ بنابراین امید به درمان افراد معلول در آینده تقویت خواهد شد.

0/00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/01/20
  • تعداد مشاهده : 321 بار