صفحه اخبار

طرحی از انواع سلول های انسان

این طرح می تواند یک مدل جدید پیچیده از زیست شناسی را ارائه دهد و می تواند به روند تحقیقات در رابطه با داروهای مختلف سرعت ببخشد.

دانشمندان تخمین زده اند که در حدود ۳۰۰ نوع سلول متفاوت در بدن انسان وجود دارد؛ اما بی تردید تنوع سلول های بدن انسان، بیش از این میزان است.

این طرح امکان کشف نوع جدیدی از سلول ها را فراهم می کند و روند انجام آزمایشات مختلف در مورد داروها را تسریع می کند.

0/00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/01/20
  • تعداد مشاهده : 310 بار