صفحه اخبار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدروال اخذ سمینار  دانشجویان کارشناسی ارشد
برای مشاهده بیشتر روی ادامه مطلب کلیک نمایید .

سمینار
1.                  دانشجو پس از گذراندن 9 واحد اصلی می تواند واحد "سمینار"  را اخذ نماید.
2.                دانشجو بایستی فرم خلاصه پیشنهاد سمینار را تهیه کرده و پس از اخذ تایید و امضاء استاد راهنما و مدیر گروه به گروه آموزشی تحویل نماید.
3.               چنانچه دانشجو نتواند خلاصه پیشنهاد سمینار خود را تا 1 ماه پس از شروع ترم ارائه نماید به ازای هر ماه تاخیر 5/0 نمره از نمره نهایی کسب شده،  کسر می گردد.
4.                جلسه تایید سمینار توسط گروه آموزشی تشکیل می گردد.
5.                چنانچه دانشجو نتواند سمینار خود را تا پایان تاریخ تایید شده دفاع نماید به ازای هر ماه تاخیر 0/5 نمره از نمره نهایی کسب شده،  کسر می گردد.
6.                2 هفته قبل از دفاع سمینار فرم اعلام آمادگی سمینار توسط دانشجو پر شده و پس از اخذ تایید و امضا استاد راهنما به گروه تحویل می نماید.
7.               جلسه تایید دفاع از سمینار، توسط گروه تشکیل می گردد.
8.               دانشجو در زمان دفاع فرم ارزیابی سمینار را تهیه کرده و پس از اخذ تایید و امضا استاد راهنما، استاد داور و مدیر گروه به گروه آموزشی خود تحویل می نماید.

  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 2
    • 2
  • تاریخ انتشار : 1395/10/03
  • تعداد مشاهده : 1193 بار