صفحه اخبار

فرصت مطالعاتی دانشگاه در ترکیه

قابل توجه دانشجویان گرامی: با هماهنگی انجام شده با دانشگاه Koç در ترکیه دانشجویان و اساتید محترم می توانند با توجه به شرایط قید شده جهت فرصت مطالعاتی اقدام نمایند:

  1-    Koç University Summer Research Program for Undergraduate Students (for Summer 2020, deadline 29 March 2020)

https://vprd.ku.edu.tr/en/undergraduate-program-features-2/

2.       Koç University Visiting Faculty Program (for 2020, deadline 31 January 2020)

https://vpaa.ku.edu.tr/en/faculty-resources/koc-university-visiting-scholar-program/

3.       Turkish Scholarships “Research Scholarship” program for faculty members and PhD students interested in dissertation state research visits or recent graduates interested in post-doc funding options at any Turkish university including Koç (4 application rounds),

https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/scholarship-programs

4.       Koç University Academic English Program for Researchers for faculty members, post-docs and PhD students interested in improving their academic writing skills in English (for Summer 2020)

https://apdd.ku.edu.tr/en/academic-english-program-for-researchers/

برای اعضای هیئت علمی شرط اصلی این است که یک دعوت نامه از یکی از اعضای هیئت علمی آن دانشگاه داشته باشند، بنابراین با مراجعه به وب سایت دانشگاه Koç و دانشکده مربوطه ، اعضای هیئت علمی که مایل به همکاری با آنها هستند ،درخواست دعوتنامه را ارسال نمایند.


همچنین بروشور برنامه پژوهشی تابستانی، ضمیمه است.

0.00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/11/24
  • تعداد مشاهده : 144 بار