صفحه اخبار

فرصت مطالعاتی دانشگاه در ترکیه

قابل توجه دانشجویان گرامی: با هماهنگی انجام شده با دانشگاه Koç در ترکیه دانشجویان و اساتید محترم می توانند با توجه به شرایط قید شده جهت فرصت مطالعاتی اقدام نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی

لازم به ذکر است این دانشگاه یکی از دانشگاههای بسیار معتبر علمی می باشد. دانشگاه کوچ خوابگاه رایگان در تابستان به دانشجویان اعطا خواهد کرد و بابت فعالیت های دانشجویان در آن دانشگاه هیچ هزینه ای را دریافت نمی کند.

طبق تفاهم نامه اولیه انجام شده با دانشگاه کوچ در ترکیه دانشجویان محترم می توانند با توجه به شرایط قید شده اقدام به ثبت نام نمایند.

  1-    Koç University Summer Research Program for Undergraduate Students (for Summer 2020, deadline 29 March 2020)

https://vprd.ku.edu.tr/en/undergraduate-program-features-2/

2.       Koç University Visiting Faculty Program (for 2020, deadline 31 January 2020)

https://vpaa.ku.edu.tr/en/faculty-resources/koc-university-visiting-scholar-program/

3.       Turkish Scholarships “Research Scholarship” program for faculty members and PhD students interested in dissertation state research visits or recent graduates interested in post-doc funding options at any Turkish university including Koç (4 application rounds),

https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/scholarship-programs

4.       Koç University Academic English Program for Researchers for faculty members, post-docs and PhD students interested in improving their academic writing skills in English (for Summer 2020)

https://apdd.ku.edu.tr/en/academic-english-program-for-researchers/

برای اعضای هیئت علمی شرط اصلی این است که یک دعوت نامه از یکی از اعضای هیئت علمی آن دانشگاه داشته باشند، بنابراین با مراجعه به وب سایت دانشگاه Koç و دانشکده مربوطه ، اعضای هیئت علمی که مایل به همکاری با آنها هستند ،درخواست دعوتنامه را ارسال نمایند.


همچنین بروشور برنامه پژوهشی تابستانی، ضمیمه است.

3.33 3
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 2
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1398/11/24
  • تعداد مشاهده : 1497 بار