صفحه اخبار

دانشجویان گرامی جدید الورود تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم و روان

 بر اساس دستور العمل وزارت علوم تحقیقات وفناوری جهت تکمیل فرم های کارنامه سلامت جسم و روان به ادامه خبر مراجعه نمایید.

دانشجویان گرامی جدید الورود:

 بر اساس دستور العمل وزارت علوم تحقیقات وفناوری جهت تکمیل فرم های کارنامه سلامت جسم و روان به آدرس لینک زیر مراجعه نمایند و پس از تکمیل، فرم پزشکی را کپی گرفته تا تاریخ 98/8/30  را به آقای کنشلو تحویل نمائید. در غیراینصورت عواقب ناشی از انجام ندادن این طرح به عهده شخص دانشجو می باشد.


لینک مربوط به طرح پایش سلامت جسم: http://portal.saorg.ir/physicalhealth/

لینک مربوط به طرح پایش سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

راهنمای طرح پایش سلامت جسم و روان

0/00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/08/18
  • تعداد مشاهده : 468 بار