صفحه اخبار

کارگاه تخصصی بیان و بدن

کارگاه تخصصی بیان و بدن با حضور خانم زهرا زارع

جمعه 16 آذرماه سال 1397، ساعت 13-8

مکان : کارگاه بازیگری موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار

0/00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/09/11
  • تعداد مشاهده : 43 بار