صفحه اخبار

ازدواج دانشجویی

آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی در سایت  www.ezdevaj.nahad.ir  .

غاز ثبت نام ازدواج دانشجویی در سایت  www.ezdevaj.nahad.ir  . آندسته از دانشجویانی که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی از 97/07/01الی 98/09/30می باشد مجاز به ثبت نام در ازدواج دانشجویی این دوره هستند. ملاک ثبت نام دانشجو بودن یکی از زوجین در زمان عقد می باشد. به زوجین یک سفر مشهد از سوی ستاد ازدواج دانشجویی هدیه خواهد شد. بعد از ثبت نام با به همراه داشتن اصل مدارک ( شناسنامه زوجین و عقد نامه) وپرینت ثبت نام به امور دانشجویی- فرهنگی (خانم موسوی) مراجعه نمایید.

0/00 1
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1398/09/01
  • تعداد مشاهده : 745 بار