صفحه اخبار

بنیاد ملی نخبگان

آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

دانشجویان دانشگاه ها از پنجم تیرماه سال جاری تا تاریخ 97/05/15 و دانشجویان جدیدالورود از ابتدای مهر ماه تا تاریخ 97/07/20 فرصت دارند نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه http://sina.bmn.ir  اقدام نمایند.

0/00 0
  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/04/05
  • تعداد مشاهده : 116 بار