صفحه اخبار

ویژگی ها و رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته موسسه اموزش عالی ادیبان

ویژگی های موسسه در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

1- ارائه خوابگاه رایگان دانشجویی

2- تشکیل کلاس در دو روز

3- شهریه بسیار پایین، امکان تقسیط و وام دانشجویی

4- تردد با خطوط مترو تهران، شهرری، ورامین و گرمسار

5- طرح اشتغال رایگان

6- مدرک مورد تایید وزارت علوم

متقاضیان در مورد داشتن هر گونه سوال با شماره های 09025501212 و 09025501221 تماس حاصل نمایند.

ادامه خبر

ویژگی ها و رشته های موسسه آموزش عالی ادیبان در مقطع کارشناسی ارشد

ویژگی های موسسه آموزش عالی ادیبان :

1- ارائه خوابگاه دانشجویی رایگان

2- تشکیل کلاس یک روز آخر هفته

3- تقسیط شهریه و برخورداری از وام صندوق رفاه

4- امکان تحصیل و کار به طور همزمان

متقاضیان در مورد داشتن هر گونه سوال با شماره های 09025501212 و 09025501221 تماس حاصل نمایند.

ادامه خبر

ویژگی ها و رشته های کارشناسی پیوسته موسسه اموزش عالی ادیبان

ویژگی های موسسه در مقطع کارشناسی

1- ارائه خوابگاه رایگان دانشجویی

2- تشکیل کلاس در دو روز

3- شهریه بسیار پایین، امکان تقسیط و وام دانشجویی

4- تردد با خطوط مترو تهران، شهرری، ورامین و گرمسار

5- طرح اشتغال رایگان

6- مدرک مورد تایید وزارت علوم

متقاضیان در مورد داشتن هر گونه سوال با شماره های 09025501212 و 09025501221 تماس حاصل نمایند.

ادامه خبر